Τι συμβαίνει όταν ένας χρήστης ζητά μια ενσωμάτωση στο Workplace;

Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν μια ενσωμάτωση είτε από την καρτέλα Ενσωματώσεις της ενότητας Εξερεύνηση στο λογαριασμό τους είτε από δημοσιεύσεις που περιέχουν συνδέσμους προς παρόχους περιεχομένου.
Όταν κάποιος χρήστης ζητά μια ενσωμάτωση, το αίτημα μεταβιβάζεται στους διαχειριστές συστήματος. Για να δουν όλες τις ενσωματώσεις που έχουν ζητηθεί μαζί με το όνομα του ατόμου που ζήτησε κάθε ενσωμάτωση, οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να πάνε στην καρτέλα Ενσωματώσεις του Πίνακα διαχείρισης. Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να εγκαταστήσουν την ενσωμάτωση ή να επισημάνουν το αίτημα ως αναγνωσμένο. Τα αιτήματα δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν από τους διαχειριστές συστήματος.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;