Τι θα συμβεί με τις υπάρχουσες ομάδες αγοραπωλησιών μου στο Workplace;

Αφαιρέσαμε τις ομάδες αγοραπωλησιών για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στο Workplace.
Για υπάρχουσες ομάδες αγοραπωλησιών:
  • Όλες οι υπάρχουσες ομάδες αγοραπωλησιών θα γίνουν ομάδες κοινωνικής δικτύωσης.
  • Όλες οι υπάρχουσες δημοσιεύσεις αγοραπωλησιών θα διατηρηθούν.
  • Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέες δημοσιεύσεις αγοραπωλησιών.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;