Τι γίνεται όταν προσκαλούμαι σε μια ομάδα στο Workplace;

Όταν κάποιος σας προσκαλεί σε μια ομάδα και η πρόσκληση αυτή εγκρίνεται από ένα μέλος, διαχειριστή ή συντονιστή, λαμβάνετε μια ειδοποίηση ότι έχετε προσκληθεί στην ομάδα. Μπορείτε να δείτε σε προεπισκόπηση το περιεχόμενο της ομάδας για 28 ημέρες και να αποφασίσετε αν θέλετε να γίνετε μέλος της. Κατά τη διάρκεια αυτών των 28 ημερών, μπορεί επίσης να βλέπετε δημοσιεύσεις από την ομάδα στις Ενημερώσεις σας.
Στη λειτουργία προεπισκόπησης:
  • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε στην ομάδα ούτε να σχολιάσετε τις δημοσιεύσεις άλλων.
  • Δεν μπορείτε να προσκαλέσετε άλλα άτομα στην ομάδα.
  • Τα μέλη της ομάδας μπορούν να δουν στη λίστα μελών ότι βλέπετε την ομάδα σε προεπισκόπηση, αλλά όσοι δεν ανήκουν στην ομάδα δεν σας βλέπουν στη λίστα με τα μέλη της.
Να θυμάστε ότι στις περισσότερες ομάδες μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε άτομο που είναι συνάδελφος κάποιου μέλους της ομάδας. Μπορείτε να αποχωρήσετε από μια ομάδα οποιαδήποτε στιγμή.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;