Προσθήκη και αφαίρεση διαχειριστών σε ομαδική συνομιλία στο Workplace Chat

Βοήθεια για την εφαρμογή για iPhone
Βοήθεια για υπολογιστές
Βοήθεια για την εφαρμογή για Android
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPad
Εάν είστε διαχειριστής μιας ομαδικής συνομιλίας στο Workplace Chat, μπορείτε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε άλλους διαχειριστές.
Προσθήκη ή αφαίρεση διαχειριστή από ομαδική συνομιλία μέσω Workplace σε πρόγραμμα περιήγησης για υπολογιστές
  1. Στο μενού στα δεξιά της ομαδικής συνομιλίας, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στο όνομα του διαχειριστή που θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε.
  2. Πατήστε τις 3 τελείες More στα δεξιά.
  3. Πατήστε Να γίνει διαχειριστής ή Αφαίρεση από τους διαχειριστές.
  4. Πατήστε Να γίνει διαχειριστής ή Αφαίρεση για επιβεβαίωση.
Προσθήκη ή αφαίρεση διαχειριστή από ομαδική συνομιλία μέσω της εφαρμογής Workplace Chat για υπολογιστές
  1. Πατήστε Επιλογές συνομιλίας πάνω δεξιά στη συνομιλία.
  2. Πατήστε τις 3 τελείες στα δεξιά του ονόματος του διαχειριστή που θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε.
  3. Πατήστε Να γίνει διαχειριστής ή Αφαίρεση από τους διαχειριστές.
  4. Πατήστε Να γίνει διαχειριστής ή Αφαίρεση από τους διαχειριστές για επιβεβαίωση.
Τι συμβαίνει αν ένας διαχειριστής ομαδικής συνομιλίας αποχωρήσει από τη συνομιλία;
Εάν όλοι οι διαχειριστές της ομαδικής συνομιλίας αποχωρήσουν από τη συνομιλία, τότε το άτομο που συμμετέχει στη συνομιλία για περισσότερο καιρό γίνεται αυτόματα ο νέος διαχειριστής.
Εάν βρίσκεστε σε μια ομαδική συνομιλία και απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του διαχειριστή στο Workplace, τότε οποιοσδήποτε στη συνομιλία μπορεί να επιλέξει Να γίνει διαχειριστής δίπλα στο όνομά του στη λίστα μελών. Όταν κάποιος το κάνει αυτό, τα άλλα μέλη της συνομιλίας δεν θα μπορούν να γίνουν διαχειριστές.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι