Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τα σχόλια για τις δημοσιεύσεις μου;

Τα σχόλια θα επιτρέπονται στις δημοσιεύσεις σας από προεπιλογή. Για να εμποδίσετε τους άλλους να σχολιάζουν μια δημοσίευσή σας:
  1. Πηγαίνετε στη δημοσίευση και πατήστε .
  2. Πατήστε Απενεργοποίηση σχολίων.
Για να ενεργοποιήσετε ξανά τα σχόλια, πηγαίνετε στο ίδιο μενού και πατήστε Ενεργοποίηση σχολίων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;