Διαχείριση λογαριασμών

Οι διαχειριστές με σχετικά δικαιώματα μπορούν να κάνουν αλλαγές στους λογαριασμούς Workplace των ατόμων στον οργανισμό τους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία στοιχείων λογαριασμού, την απενεργοποίηση και τη διαγραφή λογαριασμών, καθώς και τα πεδία προφίλ.
Απενεργοποίηση και διαγραφή λογαριασμών
Πεδία προφίλ
Αντιμετώπιση προβλημάτων