Δημιουργία δημοσιεύσεων

Αναρτήστε δημοσιεύσεις στο Workplace για να ενημερώσετε τους συναδέλφους σας με τι ασχολείστε. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν δημοσκοπήσεις, να αποθηκεύσουν τις δημοσιεύσεις τους ως προσχέδια και να προγραμματίσουν δημοσιεύσεις.

Όταν κοινοποιείτε κάτι από το λογαριασμό σας στο Workplace, μπορείτε να το κοινοποιήσετε σε μια ομάδα ή στο χρονολόγιό σας. Όταν κοινοποιείτε κάτι σε μια ομάδα, η δημοσίευσή σας μπορεί να εμφανιστεί στο χρονολόγιό σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις απορρήτου της ομάδας.
Αν κοινοποιήσετε κάτι σε όλους στην εταιρεία σας, θα μπορεί να το δει οποιοσδήποτε συνάδελφός σας με λογαριασμό στο Workplace. Τίποτα από όσα κοινοποιείτε στο Workplace δεν είναι ορατό σε άτομα εκτός της εταιρείας σας.
Αν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί το Workplace Advanced, τα άτομα που διαχειρίζονται το Workplace στην εταιρεία σας έχουν πρόσβαση σε οτιδήποτε κοινοποιείτε από το λογαριασμό σας στο Workplace, όπως ακριβώς μπορεί να έχουν πρόσβαση στα εταιρικά email σας και άλλα εταιρικά αρχεία.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να επεξεργαστείτε μια δημοσίευση που έχετε κοινοποιήσει:
 1. Πατήστε πάνω δεξιά στη δημοσίευση.
 2. Πατήστε Επεξεργασία δημοσίευσης.
 3. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και πατήστε Αποθήκευση.
Αν έχετε προσθέσει φωτογραφίες ως μέρος της δημοσίευσής σας, μπορείτε επίσης να διαγράψετε μια φωτογραφία χωρίς να διαγράψετε ολόκληρη τη δημοσίευση:
 1. Πατήστε πάνω δεξιά στη δημοσίευση.
 2. Πατήστε Επεξεργασία δημοσίευσης.
 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από τις φωτογραφίες που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε πάνω δεξιά.
 4. Πατήστε Αποθήκευση.
Να θυμάστε ότι δεν μπορείτε να διαγράψετε φωτογραφίες από μια δημοσίευση την οποία έχετε κοινοποιήσει μέσω εφαρμογής τρίτων. Επίσης, δεν μπορείτε να ανεβάσετε αρχεία ή να αλλάξετε τα αρχεία που έχετε ήδη ανεβάσει αφού αναρτήσετε τη δημοσίευσή σας.
Για να διαγράψετε μια δημοσίευση που έχετε κοινοποιήσει:
 1. Πατήστε πάνω δεξιά στη δημοσίευση.
 2. Πατήστε Διαγραφή δημοσίευσης και έπειτα Διαγραφή για επιβεβαίωση.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
In the new Workplace web experience, the width of your News Feed will adjust depending on the size of your browser window. Large browser windows can view more content and have less empty space.
To prevent individual posts on your feed from becoming very long, we resize images to have a maximum height. This means that sometimes images will not extend to fill all of the available space. When this happens, colored bars are used to improve the presentation of the empty space to the left and right of the image.
These bars are based on the overall color of the image - if the image is dark you will see dark bars and if the image is light you will see lighter bars.
What image ratio should I use?
There is no perfect image ratio to avoid color bars. We recommend horizontal images with a 3:2 aspect ratio or wider. This will minimize bars for the maximum number of screen resolutions.
Horizontal Post: 1200 x 630 px:
Vertical Post: 1000 x 1300 px:
Square post: 800 x 800 px:
Notes cover: 2048 x 758 px:
Ongoing work to improve the experience
To minimize distraction when browsers resize and provide the best image preview experience, we are working on alternative layout options and background treatments.
We are also working on making the feed narrower when browser height is reduced. This would mean that full images can be shown without the color bars in the resized narrower feed.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να προσθέσετε έναν συνάδελφο ή μια ομάδα με ετικέτα σε ένα σχόλιο ή μια δημοσίευση:
 1. Όταν γράψετε το σχόλιο ή τη δημοσίευση, πατήστε το "@" στο πληκτρολόγιό σας και αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα του συναδέλφου σας ή το όνομα της ομάδας που θέλετε να προσθέσετε με ετικέτα.
 2. Καθώς πληκτρολογείτε, θα εμφανιστεί μια λίστα με προτεινόμενα ονόματα.
 3. Επιλέξτε τον συνάδελφο ή την ομάδα που θέλετε από αυτή τη λίστα.
Όταν προσθέτετε με ετικέτα έναν συνάδελφο, το όνομά του εμφανίζεται με τη μορφή μπλε συνδέσμου ο οποίος οδηγεί στο προφίλ του συγκεκριμένου ατόμου. Επίσης, στέλνεται στον συνάδελφό σας μια ειδοποίηση, ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει τη συζήτηση.
Αφαίρεση ετικέτας
Για να αφαιρέσετε έναν συνάδελφο με ετικέτα από μια δημοσίευση που έχετε δημιουργήσει, μπορείτε να επεξεργαστείτε τη δημοσίευση για να αφαιρέσετε το όνομά του. Για να αφαιρέσετε έναν συνάδελφο από ένα σχόλιο, μπορείτε να διαγράψετε το σχόλιο ή να επεξεργαστείτε το δικό σας σχόλιο για να αφαιρέσετε το όνομά του/της.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μπορείτε να δημιουργήσετε μορφοποιημένες δημοσιεύσεις μόνο από υπολογιστή. Θα πρέπει να έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Workplace για iOS και Android για να δείτε μορφοποιημένες δημοσιεύσεις στη φορητή σας συσκευή.
Με τη δυνατότητα μορφοποίησης των δημοσιεύσεων σε ομάδες μπορείτε να δομείτε και να επισημαίνετε το περιεχόμενό σας με τους εξής τρόπους:
 • Έντονη γραμματοσειρά
 • Πλάγια γραμματοσειρά
 • Κεφαλίδες
 • Παραθέσεις
 • Ενσωματωμένοι σύνδεσμοι
 • Λίστες με κουκκίδες και αριθμούς
Για να μορφοποιήσετε μια δημοσίευση στο Workplace:
 1. Από τις Ενημερώσεις, πατήστε Γράψτε κάτι... στο πλαίσιο δημιουργίας για να αρχίσετε να δημιουργείτε μια δημοσίευση.
 2. Επιλέξτε μια ομάδα στην οποία θα γίνει δημοσίευση ή πατήστε το όνομά σας για δημοσίευση στο χρονολόγιό σας.
 3. Δημιουργήστε μια δημοσίευση και επισημάνετε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.
 4. Από το μενού που εμφανίζεται πάνω από το επισημασμένο κείμενο, μπορείτε να εισαγάγετε ενσωματωμένους συνδέσμους ή να χρησιμοποιήσετε κείμενο με έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή με γραμμή διαγραφής, πατώντας την επιλογή που θέλετε.
 5. Πατήστε στα δεξιά του κειμένου. Μπορείτε να επιλέξετε στιλ κεφαλίδων, παράθεση, λίστα με κουκκίδες και αριθμημένη λίστα ή μπλοκ κώδικα.
 6. Πατήστε Δημοσίευση.
Αν θέλετε περισσότερες επιλογές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Markdown:
 1. Πατήστε στα δεξιά του κειμένου.
 2. Πατήστε Επεξεργασία ως Markdown για να χρησιμοποιήσετε το Markdown στη δημοσίευσή σας. Στη δεξιά πλευρά, θα δείτε μια προεπισκόπηση για το πώς θα φαίνεται η ολοκληρωμένη δημοσίευση.
 3. Πατήστε Βοήθεια μορφοποίησης κειμένου για να δείτε τις επιλογές μορφοποίησης. Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται και στον παρακάτω πίνακα.
 4. Πατήστε Δημοσίευση.
ΜορφήΕνέργεια
Έντονη γραμματοσειρά **κείμενο**
Πλάγια γράμματα *κείμενο*
Λίστα- αντικείμενο
Σύνδεσμος[τίτλος](https://facebook.com)
Αριθμημένη λίστα1. πρώτο στοιχείο
Παράθεση> παράθεση
Κεφαλίδα 1 Κεφαλίδα #
Κεφαλίδα 2 Κεφαλίδα ##
Ενσωματωμένος κώδικας`κώδικας` // ο κώδικάς σας εδώ
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
To check into a nearby location or add your location to a post on your computer:
 1. From your News Feed, click Write something... in the composer.
 2. Select a group you want to post in or click your name to post to your timeline.
 3. Click Add to Your Post.
 4. Click Check In and select a location from the list below or search for a location.
 5. You can also tag coworkers, add a photo or video, or add how you're feeling or what you're doing.
 6. Click Post.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια δημοσίευση σε μια ομάδα και να προγραμματίσετε να αναρτηθεί σε μελλοντική ημερομηνία. Οι ώρες προγραμματισμού αντιστοιχούν στην τρέχουσα ζώνη ώρας σας.
Προγραμματισμός δημοσίευσης
Για να προγραμματίσετε μια δημοσίευση:
 1. Από την ομάδα όπου θέλετε να κάνετε μια δημοσίευση, πατήστε Γράψτε κάτι... στο πλαίσιο δημιουργίας.
 2. Γράψτε τη δημοσίευσή σας.
 3. Όταν είναι έτοιμη η δημοσίευσή σας, πατήστε Προγραμματισμός δημοσίευσης κάτω δεξιά στη δημοσίευση.
 4. Επιλέξτε την ημερομηνία και ώρα που θέλετε να αναρτηθεί η δημοσίευσή σας.
 5. Πατήστε Προγραμματισμός.
Διαχείριση προγραμματισμένων δημοσιεύσεων
Για να αλλάξετε το χρονοδιάγραμμα, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια προγραμματισμένη δημοσίευση:
 1. Πηγαίνετε στην ομάδα όπου έχει προγραμματιστεί η δημοσίευσή σας για ανάρτηση.
 2. Κάτω από το πλαίσιο δημιουργίας θα δείτε την επικεφαλίδα Προγραμματισμένες δημοσιεύσεις και τον αριθμό των δημοσιεύσεων που έχετε προγραμματίσει στη συγκεκριμένη ομάδα.
 3. Πατήστε Εμφάνιση δημοσιεύσεων.
 4. Δείτε μια λίστα με όλες τις προγραμματισμένες δημοσιεύσεις σας για τη συγκεκριμένη ομάδα. Μπορείτε να επιλέξετε Δημοσίευση τώρα ή Επαναπρογραμματισμός δημοσίευσης.
 5. Εναλλακτικά, πατήστε και Επεξεργασία δημοσίευσης για να κάνετε αλλαγές στο περιεχόμενο ή Διαγραφή δημοσίευσης για να τη διαγράψετε.
Σημείωση: Μπορείτε να προγραμματίσετε μια δημοσίευση ώστε να αναρτηθεί από 30 λεπτά έως και ένα μήνα από τη στιγμή που θα τη δημιουργήσετε.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να γράψετε πολύγλωσσες δημοσιεύσεις στο Workplace:
 1. Πηγαίνετε στην ομάδα ή το χρονολόγιο όπου θέλετε να κάνετε δημοσίευση.
 2. Ανοίξτε το πλαίσιο δημιουργίας δημοσιεύσεων και αρχίστε να γράφετε τη δημοσίευσή σας.
 3. Όταν είστε έτοιμοι να προσθέσετε επιπλέον γλώσσες, πατήστε δίπλα στην κεφαλίδα Προσθήκη στη δημοσίευσή σας.
 4. Πατήστε Προσθήκη γλωσσών.
 5. Πατήστε Προσθήκη γλώσσας και πληκτρολογήστε για να αναζητήσετε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για να προσθέσετε πολλές νέες εκδόσεις γλώσσας στη δημοσίευσή σας.
  • Καθώς προσθέτετε γλώσσες, το περιεχόμενο από το αρχικό προσχέδιο μεταφράζεται αυτόματα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτές τις αυτοματοποιημένες μεταφράσεις ή να τις διαγράψετε και να δημιουργήσετε την πολύγλωσση δημοσίευσή σας με μη αυτόματο τρόπο.
 6. Όταν ολοκληρώσετε τη δημοσίευσή σας, πατήστε Αποθήκευση για να αποχωρήσετε από το πρόγραμμα επεξεργασίας γλωσσών. Πατήστε Δημοσίευση για να αναρτήσετε τη δημοσίευσή σας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Action Item posts can be created by any user. You can add Action Items to your posts to effectively communicate follow-ups from meetings or as to-do lists for members of your team.
To create an Action Items post:
 1. Go to the group you'd like to make the post in and click on the Composer.
 2. Select Action Items.
 3. Write something about your list and add your action item.
 4. To add more action items, press Return on your keyboard.
 5. You can tag colleagues with an @ mention.
Only the user that posted can edit the post, but action items can be ticked off by anyone within the group.

Notifications
If you create an action items post, you will be notified when each action is marked as done or undone. If you are tagged next to an action item, you will be notified when the action item has been posted. Once you have ticked off the item associated with your tag, you will no longer receive notifications.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Τα θέματα χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση δημοσιεύσεων που είναι συναφείς μεταξύ τους. Έτσι, το περιεχόμενο διατηρείται οργανωμένο στις ομάδες και εσείς μπορείτε να βρίσκετε ευκολότερα συναφείς δημοσιεύσεις από όλον τον οργανισμό σας.
Για να δημιουργήσετε ένα θέμα, γράψτε "#" (το σύμβολο της δίεσης) μαζί με μια χαρακτηριστική λέξη η φράση και προσθέστε το στη δημοσίευσή σας. Για παράδειγμα:
"Η Τίνα μόλις έγινε μέλος της ομάδας μας! #ΝέαΠρόσληψη"
Επίσης, τα θέματα θα προτείνονται σε εσάς με βάση το περιεχόμενο που δημοσιεύετε. Τα θέματα που είναι καρφιτσωμένα από τον διαχειριστή της ομάδας θα εμφανίζονται πρώτα στη λίστα των προτάσεων. Οι δημοσιεύσεις μπορούν να περιλαμβάνουν έως 30 θέματα.
Περιήγηση στα θέματα
Όταν πατήσετε σε ένα θέμα στις Ενημερώσεις σας, θα δείτε μια λίστα με δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν αυτό το θέμα. Αυτές οι δημοσιεύσεις μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε ομάδα στην οποία έχετε πρόσβαση στο Workplace.
Αν θέλετε να αναζητήσετε θέματα σε μια συγκεκριμένη ομάδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή αναζήτησης κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου της ομάδας ή να πατήσετε σε ένα θέμα που έχει προστεθεί σε μια δημοσίευση. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε Θέματα κάτω από την εικόνα εξωφύλλου της ομάδας.
Συμβουλές για τα θέματα
 • Το θέμα πρέπει να γράφεται χωρίς κενά.
 • Στο θέμα μπορούν να συμπεριληφθούν αριθμοί, αλλά όχι σημεία στίξης και ειδικοί χαρακτήρες (όπως $ και %).
 • Μπορείτε να αναζητήσετε ένα θέμα από τη γραμμή αναζήτησης του Workplace.
 • Θα βλέπετε μόνο τις δημοσιεύσεις στις οποίες έχετε πρόσβαση για προβολή. Οι δημοσιεύσεις από κλειστές ή μυστικές ομάδες στις οποίες δεν είστε μέλος δεν θα εμφανίζονται στα αποτέλεσμα αναζήτησης θεμάτων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Η ένδειξη Το είδαν είναι μια μέτρηση σε επίπεδο δημοσίευσης η οποία μετράει τον αριθμό των ατόμων που έχουν δει μια δημοσίευση. Όταν τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού στην ένδειξη Το είδαν κάτω από τη δημοσίευση, εμφανίζεται μια λίστα με τα άτομα που έχουν δει την αντίστοιχη δημοσίευση.

Κλειστές και μυστικές ομάδες
Για τις κλειστές και τις μυστικές ομάδες, η λίστα των ατόμων περιορίζεται στα μέλη της εκάστοτε ομάδας. Ο αριθμός που δείχνει η μέτρηση Το είδαν δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μελών μιας ομάδας, παρά μόνο σε περίπτωση που κάποια μέλη αποχωρήσουν από την ομάδα αφού δουν τη σχετική δημοσίευση.

Ανοιχτές ομάδες
Για τις ανοιχτές ομάδες, η λίστα των ατόμων μπορεί να περιλαμβάνει οποιονδήποτε εντός του οργανισμού σας, ενώ ο αριθμός που δείχνει η μέτρηση Το είδαν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μελών της ομάδας.
Σημείωση: Για να δείτε τη μέτρηση Το είδαν για μια δημοσίευση, θα πρέπει να προβάλετε τη δημοσίευση μέσα σε μια ομάδα. Η μέτρηση δεν εμφανίζεται αν προβάλετε τη δημοσίευση στις Ενημερώσεις. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση η προβολή αυτή συνυπολογίζεται στη μέτρηση Το είδαν. Σε αντίθεση με τις προβολές βίντεο, η μέτρηση Προβλήθηκε από είναι μοναδική για κάθε τοποθεσία στην οποία κοινοποιείται το περιεχόμενο. Η μέτρηση Προβλήθηκε από υπολογίζει τον αριθμό των φορών που έχει προβληθεί η συγκεκριμένη δημοσίευση και όχι τον αριθμό των φορών που έχει προβληθεί το περιεχόμενο σε όλα τα μέρη στα οποία έχει κοινοποιηθεί.
Live βίντεο στο Workplace
Κατά τη διάρκεια μιας live μετάδοσης στο Workplace, ο αριθμός των live θεατών εμφανίζεται πάνω αριστερά στο καρέ του βίντεο. Αυτός ο αριθμός θα αυξομειώνεται καθώς οι άλλοι χρήστες αρχίζουν ή σταματούν να παρακολουθούν τη μετάδοσή σας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Desktop or mobile browser
When you choose to Check in at a location from a desktop or mobile browser, you'll see a list of suggested places. The list of suggested places is produced based on your IP address.
Workplace app on iOS or Android device
When you choose to Check in at a location from your Workplace app on iOS or Android device, you'll be asked if you want to enable location services.
If you choose Turn on Location, you'll be asked to give the Workplace app permission to access location services in your iOS or Android phone settings.
When location services are enabled, Workplace will use the location services information to provide locally relevant suggestions to you for the Check in feature.
Note: Location services can be disabled for Workplace at any time from your iOS or Android phone settings. If you don't give location services permissions for the Check in feature, the list of suggested places is produced based on your IP address.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Δημοσιεύσεις επιτευγμάτων
You can celebrate team success by creating a special achievement post. Achievement posts are visually distinct from other post types and can feature either an animation, custom image or video.
To create an achievement post:
 1. From any group, click Achievement below the composer.
 2. Select one of our animations, upload your own photo or video, or choose not to include any imagery at all.
 3. Click Title to add a title to your post.
 4. Click Say something about this... to tell about the achievement you're celebrating, or leave this field blank.
 5. Click Post.
Just like a normal post, tagged users will be notified and see the post on their timeline. The post may also appear in group members' News Feeds.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Πρόχειρα
Μπορείτε να δημιουργήσετε δημοσιεύσεις στο Workplace για να τις επεξεργαστείτε ή να τις δημοσιεύσετε κάποια στιγμή στο μέλλον.
Για να αποθηκεύσετε μια δημοσίευση ως προσχέδιο:
 1. Αρχίστε να δημιουργείτε τη δημοσίευσή σας από μια ομάδα.
 2. Μόλις είναι έτοιμη η δημοσίευσή σας, πατήστε κάτω δεξιά στη δημοσίευση και έπειτα πατήστε Αποθήκευση ως προσχέδιο.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να δημοσιεύσετε τα προσχέδια των δημοσιεύσεών σας όταν είστε συνδεδεμένοι στο Workplace από τον υπολογιστή σας.
Για να επεξεργαστείτε ή να δημοσιεύσετε τα προσχέδια των δημοσιεύσεών σας:
 1. Πηγαίνετε στην ομάδα στην οποία δημιουργήσατε το προσχέδιο της δημοσίευσής σας και πατήστε Δείτε τα προσχέδια κάτω από το εργαλείο δημιουργίας δημοσιεύσεων.
 2. Πατήστε τη δημοσίευση που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να δημοσιεύσετε.
 3. Πατήστε Επεξεργασία κάτω από τη δημοσίευση.
 4. Πατήστε Αποθήκευση.
 5. Για να δημοσιεύσετε το προσχέδιο, πατήστε Δημοσίευση τώρα κάτω από το προσχέδιο της δημοσίευσης.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Τα προσχέδια μπορούν να αποθηκευτούν μόνο σε ομάδες. Δεν μπορείτε να αποθηκεύετε δημοσιεύσεις ως προσχέδια όταν δημοσιεύετε στο δικό σας προφίλ.
Για να βρείτε τα προσχέδια των δημοσιεύσεών σας από υπολογιστή:
 1. Πηγαίνετε στην ομάδα στην οποία δημιουργήσατε το προσχέδιο της δημοσίευσής σας.
 2. Ο αριθμός των προσχεδίων που έχετε δημιουργήσει εμφανίζεται κάτω από το εργαλείο δημιουργίας δημοσιεύσεων. Για να δείτε τα προσχέδια των δημοσιεύσεων, πατήστε Δείτε τα προσχέδια.
Σημείωση: Μπορείτε να δείτε τα προσχέδια των δημοσιεύσεών σας μόνο από τις ομάδες στις οποίες τα δημιουργήσατε.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Δημοσκοπήσεις
Για να δημιουργήσετε μια δημοσκόπηση:
 1. Σε οποιαδήποτε ομάδα, πατήστε Γράψτε κάτι... στο πλαίσιο δημιουργίας.
 2. Πατήστε Προσθήκη στη δημοσίευσή σας.
 3. Πατήστε Δημοσκόπηση και γράψτε την ερώτησή σας.
 4. Πατήστε Επιλογή 1, Επιλογή 2 ή Προσθήκη επιλογής.
 5. Μπορείτε να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε να προσθέτει επιλογές στη δημοσκόπηση. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, πατήστε το αναπτυσσόμενο μενού Επιλογές δημοσκόπησης και αποεπιλέξτε το κουτάκι δίπλα στην επιλογή Να μπορούν όλοι να προσθέσουν επιλογές.
 6. Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε τους άλλους να διαλέγουν πολλές επιλογές στη δημοσκόπηση απενεργοποιώντας το κουτάκι δίπλα στην επιλογή Να επιτρέπεται στους χρήστες να διαλέγουν πολλές επιλογές.
 7. Προσθέστε τις επιλογές σας και πατήστε Δημοσίευση για να τις κοινοποιήσετε στην ομάδα.
Να θυμάστε ότι δεν μπορείτε να προσθέσετε διευθύνσεις URL στις επιλογές μιας δημοσκόπησης.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Δεν μπορείτε να εμποδίσετε την προσθήκη επιλογών από άλλους σε μια δημοσκόπηση που ήδη υπάρχει. Αν θέλετε να δημιουργήσετε μια δημοσκόπηση στην οποία δεν θα μπορεί κανείς να κάνει αλλαγές ή να προσθέσει επιλογές, αποεπιλέξτε την επιλογή Να μπορούν όλοι να προσθέσουν επιλογές κατά τη δημιουργία της δημοσκόπησης.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία δημοσκοπήσεων στο Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Any member of a group can create a Q&A post. All other members of the group can ask questions and vote on questions.
To create a Q&A:
 1. From any group, click Write something... in the composer.
 2. Click Add to Your Post.
 3. Click Host a Q&A. You can add a description and photo.
 4. Click Post.
When you ask a question on a Q&A post, you will get a notification when the host answers it. There is no time limit on Q&A posts, but the person who posted can still delete the post or close comments to end the Q&A.

How do I create a Live Q&A?
You can create a Live Q&A when you broadcast a live video in a group. Click the toggle next to Include Q&A.
The audience can vote on questions, meaning that the host can view questions with most voted showing on top.
How do I answer a question?
As the host of a video, you can click Answer Now on a question you'd like to answer. The question will appear on your video as you answer it.
When you have finished answering a question, you can click Mark as Answered on the right.
The audience can click on a time stamp in Answered questions to jump to the exact moment in the video when the host started answering the question.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;