Εκχώρηση ή αφαίρεση δικαιωμάτων διαχειριστή στο Workplace

Βοήθεια για υπολογιστές
Μόνο οι οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να εκχωρήσουν ή να αφαιρέσουν δικαιώματα διαχειριστή στο Workplace.
Εκχώρηση δικαιωμάτων διαχειριστή σε κάποιο άτομο στο Workplace:
 1. Πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού στο Workplace.
 2. Πατήστε Admins Διαχειριστές.
 3. Αναζητήστε ένα όνομα στο πλαίσιο δίπλα στην ένδειξη Δημιουργία νέου διαχειριστή και επιλέξτε το όταν εμφανιστεί.
 4. Επιλέξτε τον ρόλο που θέλετε να εκχωρήσετε σε αυτό το άτομο.
 5. Πατήστε Αποθήκευση.
Επεξεργασία ή αφαίρεση δικαιωμάτων διαχειριστή στο Workplace:
 1. Πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού στο Workplace.
 2. Πατήστε Admins Διαχειριστές.
 3. Πατήστε Αλλαγή ρόλου δίπλα στο όνομα του ατόμου του οποίου τα δικαιώματα διαχειριστή θέλετε να αφαιρέσετε.
 4. Έπειτα:
  • Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τα δικαιώματά του, επιλέξτε έναν νέο ρόλο και πατήστε Αποθήκευση.
  • Αν θέλετε να αφαιρέσετε τελείως τα δικαιώματα διαχειριστή αυτού του ατόμου, πατήστε Αφαίρεση από τους διαχειριστές και Επιβεβαίωση.
Με την αφαίρεση των δικαιωμάτων διαχειριστή ενός χρήστη δεν διαγράφεται ο λογαριασμός του.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι