Πώς μπορώ να παραχωρήσω σε κάποιον πρόσβαση σε επίπεδο διαχειριστή ή να καταργήσω/αλλάξω την πρόσβαση αυτή στο Workplace;

Μόνο οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να παραχωρούν πρόσβαση σε επίπεδο διαχειριστή, καθώς και να επεξεργάζονται ή να καταργούν την πρόσβαση αυτή.
Για να προσθέσετε κάποιον ως διαχειριστή από τον υπολογιστή σας:
  1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace.
  2. Πατήστε Διαχειριστές.
  3. Πηγαίνετε στην καρτέλα Διαχειριστές.
  4. Για να προσθέσετε έναν νέο διαχειριστή, πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε δίπλα στην επιλογή Δημιουργία νέου διαχειριστή και επιλέξτε το συγκεκριμένο άτομο.
  5. Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε τον σωστό διαχειριστικό ρόλο και πατήστε Αποθήκευση.
Για να επεξεργαστείτε ή να αφαιρέσετε τα δικαιώματα πρόσβασης σε επίπεδο διαχειριστή από ένα χρήστη (μέσω του υπολογιστή σας):
Πατήστε Αλλαγή ρόλου δίπλα στο διαχειριστή.
Σημείωση: Οι χρήστες χωρίς email δεν μπορούν να γίνουν διαχειριστές συστήματος στο Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;