Συνομιλία

Συνομιλία

Συνομιλία

Το Workplace Chat σάς επιτρέπει να μιλάτε με τους συναδέλφους σας μέσω μηνυμάτων ή βιντεοκλήσεων, είτε ατομικά είτε ομαδικά.
Μάθετε: