Αναφορά προφίλ στο Workplace

Βοήθεια για την εφαρμογή για Android
Βοήθεια για υπολογιστές
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPad
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPhone
Βοήθεια για κινητά
Αναφορά προφίλ
  1. Πηγαίνετε στο προφίλ που θέλετε να αναφέρετε.
  2. Πατήστε More και επιλέξτε Υποβολή αναφοράς γι' αυτό το προφίλ.
  3. Επιλέξτε τον λόγο για τον οποίο αναφέρετε το προφίλ και πατήστε Υποβολή.
Διαχείριση προφίλ για τα οποία έχουν υποβληθεί αναφορές
Κάθε φορά που υποβάλλεται αναφορά για ένα προφίλ, οι διαχειριστές λαμβάνουν μια ειδοποίηση στον υπολογιστή και μια ειδοποίηση push στο κινητό.
Για να διαχειριστείτε ένα προφίλ που έχει αναφερθεί:
  1. Από τις Ενημερώσεις, πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης και επιλέξτε Αναφορές περιεχομένου.
  2. Πατήστε Έλεγχος κάτω από το προφίλ που έχει αναφερθεί και θέλετε να ελέγξετε.
  3. Αφού ελέγξετε το προφίλ ως διαχειριστής συστήματος, μπορείτε είτε να το απενεργοποιήσετε είτε να επιτρέψετε να παραμείνει στο Workplace.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι