Πώς μπορώ να αναφέρω ένα προφίλ στο Workplace;

Για να αναφέρετε ένα προφίλ στο Workplace:
  1. Πατήστε το προφίλ που θέλετε να αναφέρετε.
  2. Πατήστε και επιλέξτε Αναφορά προφίλ.
  3. Επιλέξτε το λόγο για τον οποίο αναφέρετε το προφίλ και πατήστε Υποβολή.

Διαχείριση προφίλ που έχουν αναφερθεί
Κάθε φορά που αναφέρεται ένα προφίλ, οι διαχειριστές λαμβάνουν μια ειδοποίηση στον υπολογιστή και μια ειδοποίηση push στο κινητό.
Για να διαχειριστείτε ένα προφίλ που έχει αναφερθεί:
  1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης και επιλέξτε Περιεχόμενο που έχει αναφερθεί.
  2. Πατήστε Έλεγχος κάτω από το προφίλ που έχει αναφερθεί και θέλετε να ελέγξετε.
  3. Αφού ελέγξετε το προφίλ ως διαχειριστής συστήματος, μπορείτε είτε να το απενεργοποιήσετε είτε να επιτρέψετε να παραμείνει στο Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;