Πώς μπορώ να επισημάνω ότι μια δημοσίευση στο Workplace είναι σημαντική και τι συμβαίνει όταν γίνεται αυτό;

Η διαχείριση των σημαντικών δημοσιεύσεων μπορεί να γίνει από τους διαχειριστές συστήματος, τους συντονιστές περιεχομένου και τα άτομα με προσαρμοσμένους ρόλους διαχειριστή που έχουν δικαίωμα να επισημαίνουν τις δημοσιεύσεις ως σημαντικές. Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Advanced και του Workplace Enterprise.
Όταν κάποιος διαχειριστής συστήματος ή συντονιστής περιεχομένου επισημαίνει μια δημοσίευση ως σημαντική:
Οι διαχειριστές και οι συντονιστές, καθώς και τα άλλα άτομα που έχουν το δικαίωμα να επισημαίνουν δημοσιεύσεις ως σημαντικές, μπορούν επίσης να στείλουν σε όλα τα μέλη της ομάδας μια ειδοποίηση μέσω email.
Δημιουργία σημαντικής δημοσίευσης
Για να επισημάνετε μια δημοσίευση ως σημαντική:
  1. Πατήστε στη δημοσίευση και επιλέξτε Επισήμανση ως σημαντική.
  2. Επιλέξτε για πόσες ημέρες θέλετε να εμφανίζεται η δημοσίευση στο πάνω μέρος των Ενημερώσεων (μπορείτε να επιλέξετε από μία έως εφτά ημέρες).
  3. Επιλέξτε ποιο κουμπί προτροπής θέλετε να εμφανίζεται με τη δημοσίευση.
  4. Επιλέξτε αν θέλετε να σταλεί ειδοποίηση μέσω email σε όλα τα μέλη της ομάδας.
  5. Πατήστε Επιβεβαίωση.
Οι σημαντικές δημοσιεύσεις εμφανίζονται πάνω πάνω τόσο στην ομάδα όσο και στις Ενημερώσεις για όλα τα μέλη της ομάδας:
  • Μέχρι να περάσει το χρονικό διάστημα που έχει επιλέξει ο διαχειριστής.
  • Μέχρι το εκάστοτε μέλος της ομάδας να πατήσει το κουμπί προτροπής Την έχω διαβάσει, Απόρριψη ή Τέλος.
Αν επισημανθούν ως σημαντικές πολλές δημοσιεύσεις, τότε εμφανίζεται πρώτα η πιο πρόσφατη δημοσίευση.
Το άτομο που επισήμανε αρχικά τη δημοσίευση ως σημαντική έχει επίσης την επιλογή να στείλει περαιτέρω ειδοποιήσεις.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;