Ποια προτεραιότητα πρέπει να επιλέξω για το αίτημα υποστήριξης που θέλω να υποβάλω στο Workplace;

Τα επίπεδα προτεραιότητας παρέχουν στην ομάδα υποστήριξης του Workplace πληροφορίες σχετικά με τον επείγοντα χαρακτήρα του προβλήματος ή της ερώτησής σας και τον αντίκτυπο που έχει για την επιχείρησή σας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις οδηγίες για κάθε επίπεδο προτεραιότητας.
Υψηλή προτεραιότητα: Σοβαρός αντίκτυπος για την επιχείρηση
Σοβαρός αντίκτυπος για την επιχείρησή σας. Εξαιτίας του προβλήματος, οι χρήστες δεν μπορούν να εκπληρώσουν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα. Απαιτείται άμεση δράση. Δεν υπάρχουν πιθανές εναλλακτικές λύσεις.
Παραδείγματα:
  • Κανείς χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί για να χρησιμοποιήσει το Workplace.
  • Κάποιο βασικό στοιχείο του Workplace δεν λειτουργεί για όλους τους χρήστες, π.χ. η δυνατότητα δημιουργίας ομάδων.
  • Κάποιο από τα βασικά στελέχη της εταιρείας, όπως ο διευθύνων σύμβουλος, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μια βασική λειτουργία του Workplace, π.χ. δεν μπορεί να κάνει live μετάδοση.
Μεσαία προτεραιότητα: Μέτριος αντίκτυπος για την επιχείρηση
Μέτριος αντίκτυπος για την επιχείρησή σας. Εξαιτίας του προβλήματος, κάποιοι χρήστες δεν μπορούν να εκπληρώσουν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα. Υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική λύση. Κάποια μη βασική λειτουργία του Workplace δεν λειτουργεί για τους χρήστες.
Παραδείγματα:
  • Ορισμένοι χρήστες δεν μπορούν να κάνουν live μετάδοση.
  • Κάποιο μη βασικό στοιχείο του Workplace δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε - οι χρήστες Mac δεν μπορούν να κατεβάσουν ένα βίντεο.
Χαμηλή προτεραιότητα: Χαμηλός αντίκτυπος για την επιχείρηση.
Χαμηλός αντίκτυπος για την επιχείρησή σας. Το πρόβλημα είναι προσωρινό. Υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική λύση. Το πρόβλημα επηρεάζει λιγότερο από το 5% των συνολικών χρηστών και δεν αφορά κάποιο βασικό στοιχείο του Workplace.
Παραδείγματα:
  • Ένας χρήστης δεν μπορεί κατά διαστήματα να δει το νήμα της συνομιλίας για μια ομάδα.
  • Κάποιοι χρήστες δεν μπορούν να κατεβάσουν ένα βίντεο από κινητό Android, αλλά μπορούν να το κατεβάσουν από υπολογιστή ή συσκευή iOS.
  • Σχετικά χαμηλής σοβαρότητας θέματα με τη χρήση του API/την υποστήριξη για προγραμματιστές.
Σημείωση: Η επιλογή επιπέδου προτεραιότητας αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην ενημέρωση της ομάδας υποστήριξης του Workplace σχετικά με τον επείγοντα χαρακτήρα του προβλήματος που αντιμετωπίζετε ή τον αντίκτυπο που έχει για την επιχείρησή σας. Η χρήση των επιπέδων προτεραιότητας δεν συνεπάγεται την ταχύτερη ή μη επίλυση του εκάστοτε προβλήματος, αλλά μας βοηθά να εστιάσουμε καλύτερα την προσοχή μας στα πιο επείγοντα προβλήματα με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;