Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω την αυτοπρόσκληση στο Workplace;

Οι διαχειριστές έχουν την επιλογή να ενεργοποιήσουν τη ρύθμιση αυτοπρόσκλησης. Έτσι, οποιοδήποτε άτομο με τομέα email που ανήκει σε αυτούς που έχετε επιλέξει θα μπορεί να γίνει μέλος στο δικό σας Workplace χωρίς να προσκληθεί.
Για να ενεργοποιήσετε την αυτοπρόσκληση:
  1. Στον Πίνακα διαχείρισης, πατήστε Ρυθμίσεις.
  2. Πατήστε το δίπλα στην επιλογή Συμμετοχή σε αυτό το λογαριασμό Workplace.
  3. Επιλέξτε Οποιοσδήποτε από τους επιτρεπόμενους ή τους επαληθευμένους τομείς και πατήστε Αποθήκευση.
  4. Πάλι στη σελίδα των ρυθμίσεων, πατήστε το δίπλα στην επιλογή Αιτήματα πρόσβασης.
  5. Επιλέξτε Αυτόματη έγκριση αιτημάτων πρόσβασης από αυτούς τους τομείς email και πατήστε Αποθήκευση.
Έτσι, τα άτομα με τομείς email που ανήκουν στους επιτρεπόμενους ή επαληθευμένους θα μπορούν να γίνονται αυτόματα μέλη στο δικό σας Workplace χωρίς να πρέπει να εγκρίνουν τα αιτήματα οι διαχειριστές.
Μάθετε περισσότερα για τη διαχείριση των τομέων email.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;