Ασφάλεια και νομικά θέματα

Μάθετε περισσότερα για την προστασία της κοινότητάς σας στο Workplace, τη συμμόρφωση με τα αιτήματα eDiscovery και τη λήψη των πιστοποιητικών ασφάλειας του Workplace.

Το Workplace έχει δημιουργηθεί με προτεραιότητα στην ασφάλεια. Αξιοποιεί τα ίδια, κορυφαία στην κατηγορία τους, πλαίσια και υποδομές που χρησιμοποιούνται για την προστασία του Facebook. Ανατρέξτε στον οδηγό μας για θέματα ασφάλειας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Οι πελάτες του Workplace μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις συμμόρφωσης, ασφάλειας δεδομένων και προστασίας από απειλές, καθώς και στις νομικές απαιτήσεις για τον ηλεκτρονικό εντοπισμό δεδομένων (eDiscovery) αξιοποιώντας κάποιο από τα προϊόντα των συνεργατών μας. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία ενσωματώσεων για θέματα συμμόρφωσης.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για πληροφορίες σχετικά με τους συνεργάτες παροχής λύσεων eDiscovery, ανατρέξτε στην ενότητα "eDiscovery, αρχειοθέτηση και συμμόρφωση" στην τεκμηρίωση για προγραμματιστές.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
This article is only applicable to admins of Workplace.
Admins can access copies of the latest Workplace security certifications.
To download a security certification from your computer:
  1. Click Admin Panel at left of Workplace.
  2. Click Security.
  3. Click More, then click Certifications. Find the security report you want to download and click Download Report.
  4. A PDF will be downloaded to your computer. You can view the report by opening it from your browser download history or the download location on your computer.
Additional security certifications and reports can be found on our website.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;