Πώς μπορώ να ελέγξω σε ποια δικαιώματα έχουν πρόσβαση οι ενσωματώσεις που έχω ενεργοποιήσει στο Workplace;

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Essential και του Workplace Advanced.
Για να ελέγξετε σε ποια δικαιώματα έχουν πρόσβαση οι ενσωματώσεις που έχετε ενεργοποιήσει:
  1. Από τον Πίνακα διαχείρισης, πατήστε Ενσωματώσεις > Δικαιώματα και δεδομένα.
  2. Από εκεί, μπορείτε να δείτε όλες τις ενσωματώσεις που έχουν ενεργοποιηθεί στην κοινότητά σας. Αν πατήσετε τις μεμονωμένες ενσωματώσεις, μπορείτε να δείτε σε ποια δικαιώματα έχουν πρόσβαση. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα δικαιώματα.
Σημείωση: Για διακριτικά πρόσβασης προσαρμοσμένων ενσωματώσεων, τα δικαιώματα θα ανακαλούνται αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέσα στις τελευταίες 60 ημέρες και οι διαχειριστές της κοινότητας θα βλέπουν σχετική ειδοποίηση. Οι διαχειριστές θα δουν μια ειδοποίηση στον Πίνακα προσαρμοσμένων ενσωματώσεων μέσα στον Πίνακα διαχείρισης, σε περίπτωση που γίνει κάποια αλλαγή στα δικαιώματα προσαρμοσμένης ενσωμάτωσης στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;