Αναφορά δημοσίευσης ή σχολίου στο Workplace

Βοήθεια για την εφαρμογή για Android
Βοήθεια για υπολογιστές
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPad
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPhone
Βοήθεια για κινητά
Αναφορά δημοσίευσης στις Ενημερώσεις ή σε μια ομάδα
  1. Πατήστε More πάνω δεξιά στη δημοσίευση.
  2. Πατήστε Αναφορά δημοσίευσης, επιλέξτε τον λόγο για τον οποίο δεν θέλετε να βλέπετε τη δημοσίευση και έπειτα πατήστε Υποβολή.
  3. Μπορείτε να επιλέξετε να μην ακολουθείτε το άτομο που δημοσίευσε το περιεχόμενο ή να κρύψετε όλες τις δημοσιεύσεις του.
  4. Πατήστε Τέλος.
Αναφορά σχολίου σε οποιαδήποτε δημοσίευση στις Ενημερώσεις ή σε μια ομάδα
  1. Πατήστε More πάνω δεξιά στο σχόλιο.
  2. Πατήστε Αναφορά σχολίου, επιλέξτε τον λόγο για τον οποίο δεν θέλετε να βλέπετε το σχόλιο και έπειτα πατήστε Υποβολή.
  3. Μπορείτε να επιλέξετε να μην ακολουθείτε το άτομο που δημοσίευσε το περιεχόμενο ή να κρύψετε όλες τις δημοσιεύσεις του.
  4. Πατήστε Τέλος.
Σημείωση: Όλες οι αναφορές είναι ορατές μόνο στους συντονιστές περιεχομένου στον οργανισμό σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον διαχειριστή ή το τμήμα ανθρώπινων πόρων του οργανισμού σας, εάν δείτε μια δημοσίευση που σας κάνει να νιώθετε άβολα.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι