Πώς μπορώ να αναφέρω μια δημοσίευση στο Workplace;

Για να αναφέρετε μια δημοσίευση:
  1. Πατήστε πάνω δεξιά στη δημοσίευση.
  2. Πατήστε Αναφορά δημοσίευσης, επιλέξτε γιατί δεν θέλετε να βλέπετε τη δημοσίευση και έπειτα πατήστε Υποβολή.
  3. Μπορείτε να επιλέξετε να μην ακολουθείτε ή να κρύψετε όλες τις δημοσιεύσεις από το άτομο που δημοσίευσε το περιεχόμενο.
  4. Πατήστε Τέλος.
Για να αναφέρετε ένα σχόλιο:
  1. Πατήστε πάνω δεξιά στο σχόλιο.
  2. Πατήστε Αναφορά σχολίου, επιλέξτε γιατί δεν θέλετε να βλέπετε το σχόλιο και έπειτα πατήστε Υποβολή.
  3. Μπορείτε να επιλέξετε να μην ακολουθείτε ή να κρύψετε όλες τις δημοσιεύσεις από το άτομο που δημοσίευσε το περιεχόμενο.
  4. Πατήστε Τέλος.
Σημείωση: Σε περίπτωση που η δημοσίευση σας κάνει να νιώθετε άβολα, μπορείτε να την αναφέρετε, επίσης, στον διαχειριστή της εταιρείας σας ή στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;