Δικαιώματα διαχειριστή

Μάθετε για τους προεπιλεγμένους ρόλους διαχειριστών (συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών συστήματος) και τους προσαρμοσμένους ρόλους διαχειριστών στο Workplace. Επιπλέον, μάθετε πώς μπορείτε να εκχωρήσετε δικαιώματα διαχειριστή σε κάποιον ή να του τα αφαιρέσετε, καθώς και τι μπορείτε να κάνετε αν ο διαχειριστής συστήματος της επιχείρησής σας αποχωρήσει από το Workplace.