Δικαιώματα διαχείρισης

Οι διαχειριστές συστήματος είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των λεπτομερειών της εκάστοτε εταιρείας, την ανάθεση άλλων ρόλων διαχειριστή και τη διαχείριση όλου του περιεχομένου, καθώς και όλων των λογαριασμών και δραστηριοτήτων. Αν θέλετε, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους ρόλους διαχειριστή για να δώσετε σε μεμονωμένα άτομα τη δυνατότητα να διαχειρίζονται συγκεκριμένους τομείς της κοινότητάς σας στο Workplace.

Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να προσθέτουν, να αλλάζουν ή να αφαιρούν διαχειριστές για την εταιρεία τους στο Workplace.
Μπορείτε να επιλέξετε από τους προεπιλεγμένους ρόλους διαχείρισης παρακάτω ή να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο ρόλο διαχείρισης:
 • Αναλυτής: Έχει πρόσβαση στις αναφορές για τη γενική δραστηριότητα στο Workplace.
 • Υπεύθυνος λογαριασμού: Προσθέτει και αφαιρεί άτομα από το Workplace, έχει πρόσβαση στις αναφορές για τη γενική δραστηριότητα και μεμονωμένους λογαριασμούς.
 • Συντονιστής περιεχομένου: Διαχειρίζεται τις δημοσιεύσεις σε όλες τις ομάδες, προσθέτει και αφαιρεί άτομα από το Workplace, έχει πρόσβαση στις αναφορές για τη γενική δραστηριότητα και μεμονωμένους λογαριασμούς.
 • Διαχειριστής συστήματος: Ενημερώνει τα στοιχεία της εταιρείας, αναθέτει ρόλους διαχείρισης και διαχειρίζεται όλο το περιεχόμενο, όλους τους λογαριασμούς και όλη τη δραστηριότητα. Ο διαχειριστής συστήματος έχει επίσης πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία χρέωσης, ενώ μπορεί να δημιουργεί και να υλοποιεί ενσωματώσεις.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μόνο οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να παραχωρούν πρόσβαση σε επίπεδο διαχειριστή, καθώς και να επεξεργάζονται ή να καταργούν την πρόσβαση αυτή.
Για να προσθέσετε κάποιον ως διαχειριστή από τον υπολογιστή σας:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace.
 2. Πατήστε Διαχειριστές.
 3. Πηγαίνετε στην καρτέλα Διαχειριστές.
 4. Για να προσθέσετε έναν νέο διαχειριστή, πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε δίπλα στην επιλογή Δημιουργία νέου διαχειριστή και επιλέξτε το συγκεκριμένο άτομο.
 5. Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε τον σωστό διαχειριστικό ρόλο και πατήστε Αποθήκευση.
Για να επεξεργαστείτε ή να αφαιρέσετε τα δικαιώματα πρόσβασης σε επίπεδο διαχειριστή από ένα χρήστη (μέσω του υπολογιστή σας):
Πατήστε Αλλαγή ρόλου δίπλα στο διαχειριστή.
Σημείωση: Οι χρήστες χωρίς email δεν μπορούν να γίνουν διαχειριστές συστήματος στο Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μόνο οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένους ρόλους.
Για να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο ρόλο διαχειριστή από τον υπολογιστή σας:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace.
 2. Πατήστε Διαχειριστές.
 3. Πηγαίνετε στην καρτέλα Ρόλοι.
 4. Πατήστε + Νέος ρόλος.
 5. Δώστε ένα όνομα στον νέο ρόλο διαχειριστή, επιλέξτε τα δικαιώματα για το ρόλο και πατήστε Δημιουργία ρόλου. Για να επεξεργαστείτε τα δικαιώματα ή να διαγράψετε έναν προσαρμοσμένο ρόλο, πατήστε το κουμπί Επεξεργασία δίπλα στο ρόλο.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;