Αναφορά δημοσιεύσεων

Οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν δημοσιεύσεις που βλέπουν στο Workplace στους διαχειριστές συστήματος. Αν θέλετε, μπορείτε επίσης να σταματήσετε να ακολουθείτε το άτομο που δημοσίευσε το περιεχόμενο.

Για να αναφέρετε μια δημοσίευση:
  1. Πατήστε πάνω δεξιά στη δημοσίευση.
  2. Πατήστε Αναφορά δημοσίευσης, επιλέξτε γιατί δεν θέλετε να βλέπετε τη δημοσίευση και έπειτα πατήστε Υποβολή.
  3. Μπορείτε να επιλέξετε να μην ακολουθείτε ή να κρύψετε όλες τις δημοσιεύσεις από το άτομο που δημοσίευσε το περιεχόμενο.
  4. Πατήστε Τέλος.
Για να αναφέρετε ένα σχόλιο:
  1. Πατήστε πάνω δεξιά στο σχόλιο.
  2. Πατήστε Αναφορά σχολίου, επιλέξτε γιατί δεν θέλετε να βλέπετε το σχόλιο και έπειτα πατήστε Υποβολή.
  3. Μπορείτε να επιλέξετε να μην ακολουθείτε ή να κρύψετε όλες τις δημοσιεύσεις από το άτομο που δημοσίευσε το περιεχόμενο.
  4. Πατήστε Τέλος.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;