Πώς μπορώ να δω την απόδοση των δημοσιεύσεων που επισημαίνω ως σημαντικές στο Workplace;

Το άρθρο αυτό ισχύει μόνο για διαχειριστές στο Workplace.
Για να δείτε την απόδοση των δημοσιεύσεων που επισημαίνετε ως σημαντικές:
  1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace και έπειτα πατήστε Σημαντικές δημοσιεύσεις.
  2. Βρείτε τη δημοσίευση που θέλετε να δείτε στις ενότητες Ενεργές ή Προηγούμενες στη δεξιά πλευρά.
Μπορείτε να δείτε μετρήσεις για τις ενεργές και τις παλιότερες σημαντικές δημοσιεύσεις, όπως τα εξής:
  • Προβλήθηκαν από
  • Επισημάνθηκαν ως αναγνωσμένες
  • Σχόλια
  • Αντιδράσεις
  • Ποιος επισήμανε την εκάστοτε δημοσίευση ως σημαντική
  • Ημερομηνία δημιουργίας προώθησης
  • Ημερομηνία λήξης προώθησης
  • Δυνατότητα τερματισμού προωθήσεων
Μπορείτε επίσης να πατήσετε για να δείτε τη δημοσίευση ή να εξαγάγετε τις μετρήσεις σε ένα υπολογιστικό φύλλο.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;