Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα σύνολο ατόμων στο Workplace;

Το άρθρο αυτό ισχύει μόνο για διαχειριστές στο Workplace Advanced.
Μπορείτε να προσθέσετε άτομα σε σύνολα ατόμων με δύο τρόπους: μη αυτόματα ή κάνοντας συγχρονισμό με προφίλ του Workplace.
Για να δημιουργήσετε ένα νέο σύνολο ατόμων με μη αυτόματο τρόπο:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace.
 2. Πατήστε Άτομα > Σύνολα ατόμων.
 3. Πατήστε +Νέο σύνολο.
 4. Ορίστε ένα όνομα για το νέο σύνολο, επιλέξτε Μη αυτόματη προσθήκη ατόμων και πατήστε Επόμενο.
 5. Προσθέστε τα άτομα που θέλετε να ανήκουν στο σύνολο ατόμων. Για να προσθέσετε πολλά άτομα ταυτόχρονα, πατήστε Εισαγωγή αρχείου για να ανεβάσετε ένα αρχείο CSV με τις διευθύνσεις email των χρηστών. Έχετε υπόψη ότι τα άτομα που θα προσθέσετε πρέπει να έχουν λογαριασμό στο Workplace.
Για να δημιουργήσετε ένα νέο σύνολο ατόμων μέσω συγχρονισμού με προφίλ του Workplace:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω δεξιά στο Workplace.
 2. Πατήστε Άτομα > Σύνολα ατόμων.
 3. Πατήστε +Νέο σύνολο.
 4. Ορίστε ένα όνομα για το νέο σύνολο, επιλέξτε Συγχρονισμός με προφίλ Workplace και πατήστε Επόμενο.
 5. Φιλτράρετε με βάση τα πεδία προφίλ, για να ορίσετε τα κριτήρια φιλτραρίσματος και να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε αυτόματα άτομα στο σύνολο ατόμων.
 6. Πατήστε Αποθήκευση.
Έχετε υπόψη ότι στα σύνολα που δημιουργείτε μη αυτόματα, προστίθενται μόνο τα άτομα που θα συμπεριλάβετε εσείς στο σύνολο.
Σημείωση: Στα σύνολα που δημιουργείτε χρησιμοποιώντας κριτήρια προφίλ, όταν προστίθενται στην κοινότητα του Workplace άτομα που ταιριάζουν με τα συγκεκριμένα κριτήρια, προστίθενται αυτόματα και στο αντίστοιχο σύνολο. Επίσης, προστίθενται αυτόματα και στις ομάδες που είναι συνδεδεμένες με το σύνολο. Αν προσθέσετε πολλά κριτήρια, θα προστίθενται στο σύνολο μόνο τα άτομα που πληρούν όλα τα κριτήρια. Αν επιλέξετε περισσότερες από μία τιμές για ένα κριτήριο, θα προστίθενται στο σύνολο τα άτομα που πληρούν τουλάχιστον μία από αυτές τις τιμές.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;