Τι είναι το στοιχείο Active Directory Sync του Workplace;

Το Workplace AD Sync σάς δίνει τη δυνατότητα να συγχρονίζετε επιλεγμένες ομάδες και μονάδες του οργανισμού σας μεταξύ του Active Directory και του Workplace, έτσι ώστε να μην απαιτούνται μη αυτόματες διαχειριστικές ενέργειες κατά την πρόσληψη και την αποχώρηση υπαλλήλων από τον οργανισμό σας. Το AD Sync είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να κάνει αυτόματα τα εξής:
  • Να δημιουργεί (provision) λογαριασμούς χρηστών όταν προσλαμβάνονται νέα άτομα στον οργανισμό σας.
  • Να ενημερώνει τα προφίλ των χρηστών με τις αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στο πέρασμα του χρόνου (π.χ. αλλαγή αριθμού τηλεφώνου).
  • Να απενεργοποιεί (de-provision) τους λογαριασμούς των ατόμων που αποχωρούν από τον οργανισμό σας ή δεν πρέπει να έχουν πλέον πρόσβαση.
Το AD Sync εκτελείται ως υπηρεσία των Windows στην υποδομή ΙΤ σας. Αφού το διαμορφώσετε έτσι ώστε να ζητάει από το AD το σύνολο των χρηστών στους οποίους θέλετε να δώσετε πρόσβαση στο Workplace, το AD Sync θα εκτελείται βάσει χρονοδιαγράμματος κάθε τρεις ώρες προκειμένου να συντονίζει τους λογαριασμούς στο AD και στο Workplace.
Σημείωση: Αν το Active Directory συγχρονίζεται με κάποιον πάροχο ταυτότητας στο cloud που συνεργάζεται με το Workplace, προτείνουμε να ενσωματώσετε το Workplace με αυτόν τον πάροχο απευθείας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;