Δημιουργία προσαρμοσμένου ρόλου διαχειριστή στο Workplace

Βοήθεια για υπολογιστές
Μόνο οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένους ρόλους διαχειριστή.
Αν θέλετε να έχετε έναν ρόλο διαχειριστή διαφορετικό από τους 4 προεπιλεγμένους ρόλους, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο ρόλο διαχειριστή.
Τι μπορεί να συμπεριληφθεί σε έναν προσαρμοσμένο ρόλο διαχειριστή;
Οι προσαρμοσμένοι ρόλοι διαχειριστή μπορούν να έχουν ένα, μερικά ή όλα τα ακόλουθα δικαιώματα:
Δημιουργία προσαρμοσμένου ρόλου διαχειριστή
 1. Πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού στο Workplace.
 2. Πατήστε Admins Διαχειριστές.
 3. Πατήστε την καρτέλα Ρόλοι.
 4. Πατήστε Νέος ρόλος.
 5. Εισαγάγετε ένα όνομα για τον ρόλο διαχειριστή και επιλέξτε τα δικαιώματα που θέλετε να εκχωρήσετε.
 6. Πατήστε Δημιουργία ρόλου.
Επεξεργασία ή διαγραφή προσαρμοσμένου ρόλου διαχειριστή
 1. Πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού στο Workplace.
 2. Πατήστε Admins Διαχειριστές.
 3. Πατήστε την καρτέλα Ρόλοι.
 4. Πατήστε Επεξεργασία δίπλα στον ρόλο που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε.
 5. Στη συνέχεια:
  • Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τον ρόλο, επιλέξτε τα δικαιώματα που θέλετε να εκχωρήσετε ή να αφαιρέσετε και πατήστε Αποθήκευση. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το όνομα του ρόλου.
  • Αν θέλετε να διαγράψετε τον ρόλο, πατήστε Διαγραφή ρόλου και έπειτα Επιβεβαίωση. Τα σχετικά δικαιώματα διαχειριστή θα αφαιρεθούν από όλους τους χρήστες στους οποίους έχει εκχωρηθεί αυτός ο ρόλος.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι