Γιατί εμφανίζεται σφάλμα όταν προσθέτω μια διεύθυνση URL ροής στο παράθυρο διαλόγου "Προσαρμοσμένη ροή RSS" στο Workplace;

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους το Workplace ίσως να μην μπορεί να επαληθεύσει μια ροή:
  • Η ροή μπορεί να μην έχει σωστή μορφή. Μπορείτε να ελέγξετε αν μια ροή RSS έχει σωστή μορφή χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Feed Validation Service της W3C: https://validator.w3.org/feed/
  • Οι διακομιστές του Workplace μπορεί να μην έχουν πρόσβαση στη ροή. Για παράδειγμα, η διεύθυνση URL που προσθέσατε μπορεί να βρίσκεται σε διακομιστή με τείχος προστασίας. Το Workplace υποστηρίζει την εγγραφή μόνο σε ροές RSS που είναι προσβάσιμες για τους διακομιστές μας.
Λάβετε υπόψη ότι το Workplace υποστηρίζει την εγγραφή σε ροές RSS μόνο αφού επαληθευτούν.
Μάθετε περισσότερα για την εγγραφή σε μια ροή που προστατεύεται με τείχος προστασίας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;