Λειτουργίες ομάδων

Δείτε πληροφορίες για λειτουργίες ομάδων, όπως τις ομαδικές συνομιλίες, τις συνδεδεμένες ομάδες και την κοινοποίηση αρχείων και φωτογραφιών σε ομάδες. Μάθετε περισσότερα για τις ρυθμίσεις απορρήτου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην ομάδα σας στο Workplace, ή ρυθμίστε μια προσαρμοσμένη ροή.
Ροές
Ομαδικές συνομιλίες
Αρχεία και φωτογραφίες
Συνδεδεμένες ομάδες