Τι θα συμβεί στην προεπισκόπηση ενός αρχείου από μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud αν επεξεργαστώ το αρχείο μετά την κοινοποίησή του στο Workplace;

Αν επεξεργαστείτε ένα αρχείο το οποίο είναι αποθηκευμένο σε υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud αφού το κοινοποιήσετε στο Workplace, οι αλλαγές στον τίτλο και την περιγραφή θα εφαρμοστούν αμέσως στο αρχείο στο Workplace. Ωστόσο, οι εικόνες της προεπισκόπησης θα παραμείνουν οι ίδιες, καθώς η αποτύπωσή τους έγινε όταν αναρτήσατε για πρώτη φορά τη δημοσίευση.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;