Αν συνδέσω μια ομάδα του Workplace, τα μέλη της ομάδας που θα συνδέσω θα προστεθούν αυτόματα;

Όχι. Τα μέλη μπορούν να ζητήσουν να μπουν σε οποιαδήποτε προτεινόμενη ομάδα στην οποία δεν ανήκουν, όπως θα έκαναν με οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
Οι συνδεδεμένες ομάδες αποτελούν μια προτεινόμενη λίστα ομάδων που έχουν επιλεχθεί από ένα διαχειριστή ομάδας. Για να δείτε τη λίστα με τις προτεινόμενες ομάδες, πηγαίνετε στην ομάδα σας και πατήστε Περισσότερα και έπειτα πατήστε Πληροφορίες.
Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο διαχείρισης ομάδων στο Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;