Εγκατάσταση ενσωμάτωσης για το Quip στο Workplace

Η ενσωμάτωση για το Quip διευκολύνει την κοινοποίηση περιεχόμενου από το Quip στο Workplace είτε από το διαδίκτυο είτε από κινητό. Παρέχει επίσης δυνατότητα εξουσιοδοτημένης προεπισκόπησης, ώστε οι χρήστες να μπορούν να βλέπουν περισσότερες πληροφορίες για έγγραφα στο Quip χωρίς να κλείνουν το Workplace. Μπορείτε να συνδέσετε ένα φάκελο του Quip με μια ομάδα στο Workplace, ώστε οι εταιρικές ομάδες σας να μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στα έγγραφά τους και να βλέπουν ποιος εργάζεται σε κάθε αρχείο.
Σημείωση: Για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να είστε ο βασικός διαχειριστής για τον οργανισμό σας στο Quip.
  1. Πηγαίνετε στον Κατάλογο ενσωματώσεων του Workplace.
  2. Αναζητήστε το Quip.
  3. Πατήστε Προσθήκη στο Workplace. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου.
  4. Σε ένα νέο παράθυρο, πηγαίνετε στον Πίνακας διαχείρισης του Quip.
  5. Επιλέξτε Δημιουργία κλειδιού API.
  6. Δώστε ένα όνομα στην υπηρεσία σας και αποθηκεύστε για να δημιουργήσετε το αναγνωριστικό πελάτη και τον μυστικό κωδικό.
  7. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό πελάτη και τον μυστικό κωδικό στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίστηκε στο βήμα 3.
  8. Πατήστε Εγκατάσταση.
  9. Το παράθυρο διαλόγου θα κλείσει και η ενσωμάτωση για το Quip θα ενεργοποιηθεί για όλα τα μέλη του οργανισμού σας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;