Πώς μπορώ να συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου σε μια σημείωση στο Workplace;

Μπορείτε να προσκαλέσετε συναδέλφους για να συνεργαστείτε σε πραγματικό χρόνο πάνω σε σημειώσεις. Μπορείτε να προσκαλέσετε μεμονωμένους συναδέλφους ή να προσθέσετε αυτόματα όλα τα μέλη μιας ομάδας του Workplace. Όλοι όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί σας για τη σημείωση θα αναφέρονται ως συντελεστές.
Για να δημιουργήσετε μια σημείωση, θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στο Workplace μέσω υπολογιστή.
Για να προσθέσετε συνεργάτες στη σημείωσή σας στο Workplace:
  1. Δημιουργήστε μια σημείωση.
  2. Στο εργαλείο επεξεργασίας σημειώσεων, πατήστε Προσθήκη συντελεστών.
  3. Αναζητήστε το όνομα του συναδέλφου με τον οποίο θέλετε να συνεργαστείτε.
    1. Εναλλακτικά, αναζητήστε μια ομάδα για να προσκαλέσετε όλα τα μέλη της ως συνεργάτες.
  4. Αφού προσθέσετε όλα τα άτομα και τις ομάδες που θέλετε, πατήστε Αποθήκευση αλλαγών.
Τα άτομα (αλλά όχι τα μέλη ομάδων) που έχετε προσκαλέσει για να συμμετάσχουν στην επεξεργασία της σημείωσής σας θα λάβουν μια ειδοποίηση.
Αφαίρεση συνεργατών από σημείωση
Για να αφαιρέσετε συνεργάτες από τη σημείωσή σας στο Workplace:
  1. Στο εργαλείο επεξεργασίας σημειώσεων, πατήστε Προσθήκη συντελεστών.
  2. Ελέγξτε τη λίστα με τους συνεργάτες και βρείτε τις ομάδες ή τα άτομα που θέλετε να αφαιρέσετε.
  3. Πατήστε Αφαίρεση δίπλα στο όνομα κάθε ατόμου ή ομάδας που θέλετε να αφαιρέσετε.
  4. Αφού αφαιρέσετε όλα τα άτομα και τις ομάδες που θέλετε, πατήστε Αποθήκευση αλλαγών.
Αναφορά συντελεστών
Όταν δημοσιευτεί η σημείωσή σας, οι συνεργάτες θα εμφανίζονται σε όλους όσους έχουν πρόσβαση σε αυτή.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;