Πώς μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων για την εφαρμογή Workplace Chat;

Φαίνεται ότι αυτό δεν ισχύει για Workplace για υπολογιστές. Οι παρακάτω σύνδεσμοι περιέχουν οδηγίες για άλλες εφαρμογές και για άλλα προγράμματα περιήγησης.