Πώς υπολογίζεται ο δείκτης της κατάστασης ασφάλειας στο Workplace;

Ο δείκτης της κατάστασης ασφάλειας λαμβάνει υπόψη διάφορες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες ασφάλειας της κοινότητάς σας.
Για να δείτε τον δείκτη της κατάστασης ασφάλειας:
  1. Από υπολογιστή, πηγαίνετε στην αρχική σελίδα σας στο Workplace και ανοίξτε τον Πίνακα διαχείρισης.
  2. Πατήστε Ασφάλεια.
Το συνολικό επίπεδο της ασφάλειας βασίζεται στα συμβάντα ασφάλειας κατά τις 30 τελευταίες ημέρες και στις λειτουργίες ασφάλειας που έχετε ρυθμίσει, καθώς και σε τυχόν απειλές για την ασφάλεια που έχουμε εντοπίσει. Θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά με ζητήματα που χρειάζονται την προσοχή σας. Μάθετε περισσότερα για τις πληροφορίες που μπορείτε να δείτε στην καρτέλα Ασφάλεια.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;