Διαχείριση ομάδων

Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να δώσουν στον εαυτό τους πρόσβαση διαχειριστή σε οποιαδήποτε ομάδα στην κοινότητά τους στο Workplace, να επισημάνουν ομάδες ως επίσημες, να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία ένταξης μελών σε ομάδες και να διαγράψουν εντελώς ομάδες.