Διαχείριση ομάδων

Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να δώσουν στον εαυτό τους πρόσβαση διαχειριστή σε οποιαδήποτε ομάδα στην κοινότητά τους στο Workplace, να επισημάνουν ομάδες ως επίσημες, να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία προσθήκης μελών σε ομάδες και να διαγράψουν εντελώς ομάδες.

Αν είστε διαχειριστής μιας ομάδας και δεν υπάρχει κανένας άλλος στην ομάδα, η ομάδα θα διαγραφεί αφού αποχωρήσετε από αυτή.
Επιπλέον, στις κοινότητες του Workplace Advanced, οι διαχειριστές συστήματος και οι συντονιστές περιεχομένου μπορούν να διαγράψουν οποιαδήποτε ομάδα.
Για να διαγράψετε μια ομάδα στο Workplace Advanced:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω δεξιά στο Workplace.
 2. Πατήστε Ομάδες και αναζητήστε την ομάδα που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Πατήστε και επιλέξτε Διαγραφή ομάδας.
 4. Γράψτε το όνομα της ομάδας στο πλαίσιο και πατήστε Διαγραφή ομάδας.
Σημείωση: Η διαγραφή ομάδας είναι οριστική. Μόλις διαγραφεί μια ομάδα, όλες οι δημοσιεύσεις, τα μέλη και τα αρχεία διαγράφονται οριστικά.
Πολυεταιρικές ομάδες
Μια πολυεταιρική ομάδα διαγράφεται αυτόματα αν έχουν αποχωρήσει από αυτήν όλα τα μέλη της. Ο διαχειριστής της ομάδας έχει τη δυνατότητα να διαγράψει όλα τα μέλη, και έπειτα και τον εαυτό του, προκειμένου να διαγράψει την ομάδα.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να κάνετε τον εαυτό σας διαχειριστή σε μια ομάδα, θα πρέπει να είστε διαχειριστής ή συντονιστής περιεχομένου της εταιρείας και να έχετε συνδεθεί στο Workplace από υπολογιστή.
Για να κάνετε τον εαυτό σας διαχειριστή σε μια ομάδα:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace.
 2. Πατήστε Ομάδες και αναζητήστε την ομάδα στην οποία θέλετε να γίνετε διαχειριστής.
 3. Πατήστε δίπλα στην ομάδα και επιλέξτε Να γίνω διαχειριστής ή Να γίνω μέλος ως διαχειριστής.
Σημείωση: Οι αναλυτές και οι υπεύθυνοι λογαριασμού δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι τον εαυτό τους διαχειριστή σε μια ομάδα.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Οι διαχειριστές συστήματος του Workplace μπορούν να ενεργοποιήσουν την αυτόματη προσθήκη μελών σε ομάδες. Έτσι, οι διαχειριστές ομάδων μπορούν να προσθέτουν μέλη αυτόματα με βάση τις πληροφορίες του προφίλ τους, όπως τη θέση εργασίας ή την τοποθεσία.
Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα από υπολογιστή:
 1. Πατήστε στο αριστερό παράθυρο του Workplace.
 2. Πατήστε Ρυθμίσεις.
 3. Στην ενότητα Ομάδες, πατήστε δίπλα στην επιλογή Αυτόματη έγκριση νέων μελών.
 4. Επιλέξτε Ενεργοποίηση και πατήστε Αποθήκευση.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να δείτε όλες τις ομάδες για την εταιρεία σας, εκτός από τις μυστικές ομάδες, αν δεν είστε διαχειριστής:
 1. Στην αρχική σελίδα σας, πατήστε Προβολή όλων... στην ενότητα Ομάδες στα αριστερά.
 2. Πατήστε Δείτε όλες τις ομάδες στο πάνω μέρος της σελίδας.
Για να δείτε όλες τις ομάδες για την εταιρεία σας, συμπεριλαμβανομένων των μυστικών ομάδων, αν είστε διαχειριστής κοινότητας στο Workplace Advanced:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace.
 2. Πατήστε Ομάδες.
Από εδώ μπορείτε να δείτε μια λίστα με τα ονόματα όλων των ομάδων, πόσα μέλη και πόσους διαχειριστές έχει κάθε ομάδα, την ημερομηνία δημιουργίας της ομάδας και τις ρυθμίσεις απορρήτου για κάθε ομάδα.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Essential και του Workplace Advanced. Για να δημιουργήσετε ομάδα από μια λίστα διανομής email, πρέπει να είστε διαχειριστής και να έχετε συνδεθεί στο Workplace από υπολογιστή. Προς το παρόν, μπορείτε να εισαγάγετε μόνο ομάδες email Microsoft και G Suite.
Μπορείτε να δημιουργήσετε έως 500 ομάδες στο Workplace με βάση ομάδες email Microsoft και G Suite. Για να δημιουργήσετε ομάδα από μια λίστα διανομής email:
 1. Στον Πίνακα διαχείρισης, πατήστε Ομάδες > Δημιουργία πολλών ομάδων > Δημιουργία ομάδων από λίστα με διευθύνσεις email.
 2. Πατήστε Ξεκινήστε.
 3. Επιλέξτε ένα λογαριασμό και έπειτα επιλέξτε τη λίστα ή τις λίστες διανομής από τις οποίες θέλετε να δημιουργήσετε ομάδα ή ομάδες.
 4. Πατήστε "Συνέχεια με [αριθμός] ομάδες".
 5. Για να αλλάξετε τους διαχειριστές της ομάδας, αλλάξτε τους διαχειριστές της ομάδας email Microsoft ή G Suite. Θα μπορείτε να προσθέσετε νέους διαχειριστές ή συντονιστές μέσα από την ομάδα στο Workplace.
 6. Πατήστε Τέλος.
 7. Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για την ομάδα ή τις ομάδες σας και πατήστε "Συνέχεια με [αριθμός] ομάδες".
 8. Πατήστε Δημιουργία ομάδων.
Σημείωση: Οι αλλαγές που κάνετε στις ομάδες σας στο Workplace δεν εφαρμόζονται στις αντίστοιχες ομάδες email Microsoft ή G Suite. Ωστόσο, αν προσθέσετε άτομα στις ομάδες email Microsoft ή G Suite, τα άτομα αυτά θα προστεθούν αυτόματα στις αντίστοιχες ομάδες στο Workplace. Αν αφαιρέσετε άτομα από τις ομάδες email Microsoft ή G Suite, τα άτομα αυτά δεν θα αφαιρεθούν από τις αντίστοιχες ομάδες στο Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μόνο οι διαχειριστές συστήματος, οι συντονιστές περιεχομένου και οι προσαρμοσμένοι ρόλοι διαχειριστή με δικαιώματα διαχείρισης ομάδων μπορούν να επισημάνουν μια ομάδα ως επίσημη ή να αφαιρέσουν τη σχετική επισήμανση. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τους χρήστες του Workplace Advanced και του Workplace Enterprise.
Για να επισημάνετε μια ομάδα ως επίσημη:
 1. Πηγαίνετε στον Πίνακα διαχείρισης και πατήστε Ομάδες.
 2. Πατήστε στα δεξιά της ομάδας που θέλετε να επισημάνετε ως επίσημη και πατήστε Επισήμανση ομάδας ως επίσημης.
 3. Θα δείτε το μήνυμα Επισήμανση ομάδας ως επίσημης. Πατήστε OK για να συνεχίσετε. Δίπλα στο όνομα της ομάδας, θα εμφανιστεί το εικονίδιο για τις επίσημες ομάδες.
Για να αφαιρέσετε την επισήμανση επίσημης ομάδας από μια ομάδα:
 1. Πηγαίνετε στον Πίνακα διαχείρισης και πατήστε Ομάδες.
  Οι επίσημες ομάδες επισημαίνονται με ένα εικονίδιο στη στήλη Όνομα.
 2. Πατήστε στα δεξιά της ομάδας που θέλετε και έπειτα πατήστε Αναίρεση επισήμανσης ομάδας ως επίσημης.
 3. Θα δείτε το μήνυμα Αναίρεση επισήμανσης ομάδας ως επίσημης. Πατήστε OK για να συνεχίσετε. Το εικονίδιο επίσημης ομάδας θα αφαιρεθεί.
Σημείωση: Οι πολυεταιρικές ομάδες δεν μπορούν να επισημανθούν ως επίσημες.
Μπορείτε επίσης να επισημάνετε μια ομάδα ως επίσημη ή να αφαιρέσετε τη σχετική επισήμανση πατώντας πάνω δεξιά στην ομάδα, κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου της. Μπορείτε επίσης να επισημάνετε μια ομάδα ως επίσημη από την ενότητα Πληροφορίες της ομάδας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Όχι, αλλά από τη στιγμή που θα κάνετε μια πρόταση σε μια ομάδα, μπορείτε να ανταποδώσετε την πρόταση στην αρχική ομάδα. Η αρχική ομάδα προτείνει τη νέα ομάδα, η οποία με τη σειρά της προτείνει την αρχική ομάδα.
Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο διαχείρισης ομάδων στο Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;