Λογαριασμοί επισκεπτών στο Workplace

Οι διαχειριστές ομάδων μπορούν να προσκαλούν χρήστες ως επισκέπτες μέσω προσωπικών ή επαγγελματικών διευθύνσεων email. Οι λογαριασμοί επισκεπτών σάς προσφέρουν τη δυνατότητα να συνεχίσετε τη συνεργασία σας με άτομα που βρίσκονται εκτός του Workplace. Αυτό περιλαμβάνει άτομα που συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν σε ένα υπάρχον Workplace. Οι επισκέπτες στο Workplace θα έχουν πρόσβαση μόνο στο περιεχόμενο των ομάδων στις οποίες έχουν προστεθεί. Δεν θα έχουν πρόσβαση σε ολόκληρο το Workplace σας.
Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία συνομιλίας στο Workplace. Μπορούν να συνομιλήσουν μόνο με τους χρήστες με τους οποίους βρίσκονται στις ίδιες ομάδες. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουμε όλους τους χρήστες στο Workplace σας.
Σημείωση: Οι διαχειριστές συστήματος στο Workplace πρέπει να ενεργοποιήσουν τους λογαριασμούς επισκεπτών ή να ορίσουν την επιλογή τόσο για τους λογαριασμούς επισκεπτών όσο και για τις πολυεταιρικές ομάδες, ώστε οι διαχειριστές ομάδων να έχουν τη δυνατότητα προσθήκης επισκεπτών στις ομάδες τους.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι