Πώς μπορώ να συνδέσω μια συνομιλία σε μια ομάδα στο Workplace και πώς λειτουργεί;

Βοήθεια για υπολογιστές
Κατά τη δημιουργία μιας ομάδας, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αυτόματα μια ομαδική συνομιλία.
Όσοι γίνονται μέλη της ομάδας σας ή προστίθενται σε αυτήν, γίνονται και μέλη της συνδεδεμένης συνομιλίας. Όταν ένα μέλος αποχωρεί από την ομάδα, αποχωρεί ταυτόχρονα και από τη συνομιλία. Αν όμως κάποιος αποχωρήσει από τη συνομιλία, δεν αποχωρεί και από την ομάδα.
Η ομάδα σας θα πρέπει να έχει λιγότερα από 250 μέλη για να μπορείτε να δημιουργήσετε μια συνδεδεμένη συνομιλία. Οι ομάδες εκχωρούνται σε ένα σύνολο ατόμων, και οι ομάδες με κανόνες για αυτόματη έγκριση νέων μελών δεν επιτρέπεται να έχουν συνδεδεμένες συνομιλίες. Ως διαχειριστής ομάδας μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συνομιλία ανά πάσα στιγμή.
Αν δεν δημιουργήσατε μια συνομιλία όταν δημιουργήσατε για πρώτη φορά την ομάδα σας, μπορείτε να προσθέσετε μία από τις επιλογές διαχείρισης.
Προσθήκη συνομιλίας για την ομάδα σας
 1. Στις Ενημερώσεις, πατήστε την ομάδα σας στο αριστερό παράθυρο. Ίσως χρειαστεί να πατήσετε πρώτα Προβολή όλων κάτω από την ενότητα Ομάδες.
 2. Πατήστε More κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου της ομάδας.
 3. Πατήστε Επιλογές διαχείρισης.
 4. Δίπλα στην επιλογή Συνομιλία, πατήστε Edit.
 5. Πατήστε Προσθήκη συνομιλίας και έπειτα Ενεργοποίηση.
Για να συνδέσετε μια υπάρχουσα συνομιλία με την ομάδα σας
 1. Πατήστε More κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου της ομάδας.
 2. Πατήστε Επιλογές διαχείρισης.
 3. Δίπλα στην επιλογή Συνομιλία, πατήστε Edit.
 4. Πατήστε Σύνδεση υπάρχουσας συνομιλίας.
 5. Επιλέξτε τη συνομιλία που θέλετε να συνδέσετε και πατήστε Συνέχεια.
Όταν συνδέετε μια υπάρχουσα συνομιλία με την ομάδα σας, συνδυάζετε αυτόματα τα μέλη. Όλα τα μέλη της ομάδας σας προστίθενται στη συνομιλία και όλα τα μέλη της συνομιλίας προστίθενται στην ομάδα σας.
Αποσύνδεση συνομιλίας από την ομάδα σας
 1. Από τις Ενημερώσεις του Workplace, πηγαίνετε στην ομάδα από την οποία θέλετε να αφαιρέσετε τη συνδεδεμένη συνομιλία. Μπορείτε να τη βρείτε αναζητώντας το όνομα της ομάδας στο αριστερό παράθυρο.
 2. Πατήστε More στο πάνω μέρος της ομάδας και έπειτα πατήστε Επιλογές διαχείρισης.
 3. Πατήστε Edit δίπλα στην επιλογή Συνομιλία.
 4. Πατήστε Αποσύνδεση συνομιλίας και επιβεβαιώστε πατώντας Αποσύνδεση.
Η συνομιλία δεν θα συσχετίζεται πλέον με την ομάδα σας. Τα μέλη θα εξακολουθούν να μπορούν να βρουν τη συνομιλία και να στείλουν νέα μηνύματα.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι