Πώς μπορώ να συνδέσω μια συνομιλία σε μια ομάδα στο Workplace και πώς λειτουργεί;

Κατά τη δημιουργία μιας ομάδας, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αυτόματα μια ομαδική συνομιλία.
Όσοι γίνονται μέλη της ομάδας σας ή προστίθενται σε αυτήν, γίνονται και μέλη της συνδεδεμένης συνομιλίας. Όταν ένα μέλος αποχωρεί από την ομάδα, αποχωρεί και από τη συνομιλία. Αν όμως κάποιος αποχωρήσει από τη συνομιλία, δεν αποχωρεί και από την ομάδα.
Η ομάδα σας θα πρέπει να έχει λιγότερα από 250 μέλη για να δημιουργήσετε μια συνδεδεμένη συνομιλία. Οι ομάδες εκχωρούνται σε ένα σύνολο ατόμων και ομάδες με κανόνες για αυτόματη έγκριση νέων μελών δεν επιτρέπεται να έχουν συνδεδεμένες συνομιλίες. Ως διαχειριστής ομάδας μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συνομιλία ανά πάσα στιγμή.
Αν δεν δημιουργήσατε μια συνομιλία όταν δημιουργήσατε για πρώτη φορά την ομάδα σας, μπορείτε να προσθέσετε μία από τις επιλογές διαχείρισης.
Για να προσθέσετε μια συνομιλία για την ομάδα σας:
 1. Πατήστε κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου της ομάδας.
 2. Πατήστε Επιλογές διαχείρισης.
 3. Δίπλα στη Συνομιλία, πατήστε .
 4. Πατήστε Προσθήκη συνομιλίας και έπειτα Ενεργοποίηση.
Για να συνδέσετε μια υπάρχουσα συνομιλία με την ομάδα σας:
 1. Πατήστε κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου της ομάδας.
 2. Πατήστε Επιλογές διαχείρισης.
 3. Δίπλα στη Συνομιλία, πατήστε .
 4. Πατήστε Σύνδεση υπάρχουσας συνομιλίας.
 5. Επιλέξτε τη συνομιλία που θέλετε να συνδέσετε και πατήστε Συνέχεια.
Όταν συνδέετε μια υπάρχουσα συνομιλία με την ομάδα σας, συνδυάζετε αυτόματα τα μέλη. Όλα τα μέλη της ομάδας σας προστίθενται στη συνομιλία και όλα τα μέλη της συνομιλίας προστίθενται στην ομάδα σας.
Για να αποσυνδέσετε μια συνομιλία από την ομάδα σας
 1. Από την αρχική σελίδα του Workplace, πηγαίνετε στην ομάδα από την οποία θέλετε να αφαιρέσετε τη συνδεδεμένη συνομιλία. Μπορείτε να τη βρείτε αναζητώντας το όνομα της ομάδας στο αριστερό παράθυρο.
 2. Πατήστε πάνω δεξιά στην ομάδα και έπειτα πατήστε Επιλογές διαχείρισης.
 3. Πατήστε δίπλα στην επιλογή Συνομιλία.
 4. Πατήστε Αφαίρεση συνομιλίας και επιβεβαιώστε πατώντας Αποσύνδεση.
Η συνομιλία δεν θα συσχετίζεται πλέον με την ομάδα σας. Τα μέλη θα εξακολουθούν να μπορούν να βρουν τη συνομιλία και να στείλουν νέα μηνύματα.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;