Απενεργοποίηση λήψεων στο Workplace

Βοήθεια για υπολογιστές
Οι διαχειριστές του Workplace μπορούν να απαγορεύσουν σε ορισμένους χρήστες τη λήψη αρχείων από τις εφαρμογές Workplace στον προσωπικό χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου τους ή την κοινή χρήση αυτών των αρχείων με άλλες εφαρμογές. Τα αρχεία παραμένουν στο Workplace και οι χρήστες μπορούν να τα προβάλουν σε προεπισκόπηση, αλλά δεν μπορούν να τα διαγράψουν, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα ευαίσθητα δεδομένα σας διατηρούνται εντός των ορίων της εφαρμογής.
Για να απενεργοποιήσετε τις λήψεις:
  1. Από τις Ενημερώσεις, πατήστε Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού
  2. Πατήστε Ασφάλεια.
  3. Πατήστε Περισσότερα και στη συνέχεια επιλέξτε Ασφάλεια βίντεο.
  4. Πατήστε το ρυθμιστικό δίπλα στην επιλογή Εκχώρηση άδειας στους θεατές.
  5. Πατήστε Αποθήκευση αλλαγών.
Κατά τη διαδικασία προεπισκόπησης ή κοινής χρήσης θα εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης σε διάφορα σημεία, τα οποία θα ενημερώνουν τους χρήστες για τον περιορισμό των λήψεων.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι