Αφαίρεση συναδέλφου από ομάδα στο Workplace

Βοήθεια για την εφαρμογή για Android
Βοήθεια για υπολογιστές
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPhone
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPad
Βοήθεια για κινητά
Θα πρέπει να είστε διαχειριστής της ομάδας για να αφαιρέσετε συναδέλφους από μια ομάδα.
Αφαίρεση συναδέλφου από μια ομάδα
  1. Από την ομάδα, πατήστε Μέλη κάτω από το όνομα της ομάδας. Ίσως χρειαστεί να πατήσετε πρώτα Περισσότερα.
  2. Πατήστε δίπλα στον συνάδελφο που θέλετε να αφαιρέσετε.
  3. Πατήστε Αφαίρεση από την ομάδα.
  4. Πατήστε Επιβεβαίωση.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι