Τι είναι οι περιοχές και πώς μπορώ να δημιουργήσω μια περιοχή στο Workplace;

Οι διαχειριστές συστήματος και οι διαχειριστές με προσαρμοσμένα δικαιώματα μπορούν να δημιουργούν περιοχές για τους υπαλλήλους πρώτης γραμμής του Workplace. Οι περιοχές είναι ομάδες ατόμων που πληρούν ορισμένα κοινά κριτήρια (π.χ. μια τοποθεσία ή ένα κέντρο κόστους). Κάθε περιοχή περιλαμβάνει άτομα και συντονιστές.
Οι συντονιστές μιας περιοχής έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται την πρόσβαση στο Workplace για τα άτομα εντός της περιοχής τους. Οι υπάλληλοι που είναι συντονιστές μιας περιοχής πρέπει να έχουν διεύθυνση email συνδεδεμένη με το λογαριασμό τους στο Workplace.
Δημιουργία περιοχής
Για να δημιουργήσετε μια περιοχή:
 1. Επιλέξτε Υπάλληλοι πρώτης γραμμής στον Πίνακα διαχείρισης.
 2. Πατήστε την καρτέλα Περιοχές και επιλέξτε Προσθέστε περιοχή πάνω δεξιά.
 3. Επιλέξτε το όνομα της περιοχής και τους συντονιστές της.
 4. Μπορείτε να προσθέσετε άτομα είτε μη αυτόματα είτε μαζικά εισάγοντας ένα αρχείο.
 5. Μπορείτε να πατήσετε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Να επιτρέπεται στους συντονιστές να υποβάλλουν αιτήματα δημιουργίας προφίλ.
 6. Πατήστε Δημιουργία.

Επεξεργασία περιοχών
Αφού δημιουργήσετε μια περιοχή, μπορείτε να κάνετε αλλαγές, όπως π.χ. να προσθέσετε άτομα, να προσθέσετε συντονιστές ή να διαγράψετε την περιοχή.
Για να επεξεργαστείτε την περιοχή σας:
 1. Επιλέξτε Υπάλληλοι πρώτης γραμμής στον Πίνακα διαχείρισης.
 2. Πατήστε την καρτέλα Περιοχές.
 3. Αναζητήστε την περιοχή που θέλετε να επεξεργαστείτε με το όνομά της.
 4. Πατήστε δίπλα στην ομάδα και επιλέξτε Επεξεργασία.
 5. Αφού κάνετε τις αλλαγές που θέλετε, πατήστε Ενημέρωση.
Σημείωση: Μπορείτε να δημιουργήσετε μία περιοχή, μόνο αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Να επιτρέπεται ο κωδικός πρόσβασης στον Πίνακα διαχείρισης.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;