Τι είναι η λειτουργία "Εκπαίδευση" στο Workplace και πώς μπορώ να τη χρησιμοποιήσω;

Η "Εκπαίδευση" είναι μια λειτουργία στο Workplace που σας επιτρέπει να συγκεντρώνετε σχετικές εκπαιδευτικές δημοσιεύσεις σε μια ομάδα και να τις τοποθετείτε σε ενότητες. Οι ενότητες αυτές αντιστοιχούν σε διάφορα θέματα που μπορείτε να δημιουργήσετε για τη συγκέντρωση δημοσιεύσεων όπως εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικών πληροφοριών και πόρων ανάπτυξης.
Για να βρείτε τη λειτουργία "Εκπαίδευση" πηγαίνετε στην ομάδα σας και πατήστε "Περισσότερα". Μόνο ο διαχειριστής της ομάδας μπορεί να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί εκπαιδευτικές ενότητες.
Δημιουργία ενοτήτων
 1. Πηγαίνετε στην ομάδα για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια ενότητα.
 2. Πατήστε Περισσότερα και έπειτα Εκπαίδευση.
 3. Πατήστε Δημιουργία ενότητας και προσθέστε έναν τίτλο και μια προαιρετική περιγραφή.
 4. Πατήστε Αποθήκευση.
Διαχείριση εκπαιδευτικών ενοτήτων
Για να προσθέσετε μια υπάρχουσα δημοσίευση σε μια εκπαιδευτική ενότητα:
 1. Βρείτε τη δημοσίευση που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε .
 2. Πατήστε Προσθήκη δημοσίευσης στην ενότητα και επιλέξτε την ενότητα στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη δημοσίευση.
 3. Προσθέστε έναν τίτλο στη δημοσίευση και πατήστε Αποθήκευση.
Για να διαγράψετε μια δημοσίευση από μια εκπαιδευτική ενότητα:
 1. Πηγαίνετε στην ενότητα από την οποία θέλετε να διαγράψετε τη δημοσίευση.
 2. Πατήστε πάνω δεξιά στη δημοσίευση και έπειτα πατήστε Αφαίρεση δημοσίευσης.
 3. Πατήστε Αφαίρεση από την ενότητα ή Αφαίρεση από την ομάδα.
Για να διαγράψετε μια εκπαιδευτική ενότητα:
 1. Πηγαίνετε στην ομάδα από την οποία θέλετε να διαγράψετε μια ενότητα και πατήστε Περισσότερα και έπειτα Εκπαίδευση.
 2. Πατήστε δίπλα στο όνομα της ενότητας και έπειτα πατήστε Αφαίρεση ενότητας.
 3. Πατήστε Αφαίρεση ενότητας για επιβεβαίωση
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;