Προσθήκη συνόλου ατόμων σε ομάδα στο Workplace

Βοήθεια για υπολογιστές
Αυτό το άρθρο αφορά μόνο διαχειριστές με σχετικά δικαιώματα.
Μπορείτε να προσθέσετε όλα τα άτομα από ένα σύνολο ατόμων σε συγκεκριμένες ομάδες στο Workplace.
Στην περίπτωση των συνόλων ατόμων που δημιουργούνται βάσει κριτηρίων προφίλ, τα άτομα που πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια προστίθενται αυτόματα στο αντίστοιχο σύνολο ατόμων κατά την προσθήκη τους στο Workplace σας. Επίσης, προστίθενται αυτόματα και στις ομάδες που είναι συνδεδεμένες με το εκάστοτε σύνολο ατόμων.
Για να το κάνετε αυτό:
  1. Πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού στο Workplace.
  2. Πατήστε People Άτομα.
  3. Πατήστε την καρτέλα Σύνολα ατόμων στην κορυφή.
  4. Βρείτε το σύνολο ατόμων που θέλετε να προσθέσετε σε μια ομάδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα για να βρείτε πιο γρήγορα το σύνολο ατόμων.
  5. Πατήστε Αντιστοίχιση σε ομάδες στα δεξιά του συνόλου ατόμων.
  6. Επιλέξτε τις ομάδες στις οποίες θέλετε να αντιστοιχίσετε το σύνολο ατόμων και έπειτα πατήστε Επόμενο.
  7. Πατήστε Αντιστοίχση και ολοκλήρωση.
Σημείωση: Αφού αντιστοιχιστεί ένα σύνολο ατόμων σε μια ομάδα του Workplace, τα άτομα του συνόλου ατόμων θα παραμείνουν στην ομάδα, ακόμη και αν το συγκεκριμένο σύνολο αφαιρεθεί από την ομάδα. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να διαγραφούν με μη αυτόματο τρόπο. Οι ομάδες στις οποίες έχουν αντιστοιχιστεί σύνολα ατόμων δεν επιτρέπεται να έχουν συνδεδεμένη συνομιλία.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι