Επισήμανση δημοσιεύσεων ως σημαντικών

Για να βλέπουν όλοι στον οργανισμό σας τα πιο σημαντικά νέα σας, μπορείτε να επισημαίνετε τις σχετικές δημοσιεύσεις ως σημαντικές. Οι σημαντικές δημοσιεύσεις ενεργοποιούν την αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email, εμφανίζονται στο επάνω μέρος των Ενημερώσεων και παρέχουν στους διαχειριστές συστήματος πρόσβαση σε μετρήσεις για τις αλληλεπιδράσεις με τις συγκεκριμένες δημοσιεύσεις.