Επισήμανση δημοσιεύσεων ως σημαντικών

Για να μαθαίνουν όλοι στον οργανισμό σας τα πιο σημαντικά νέα σας, μπορείτε να επισημαίνετε τις σχετικές δημοσιεύσεις ως σημαντικές. Οι σημαντικές δημοσιεύσεις ενεργοποιούν την αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email και εμφανίζονται πάνω πάνω στις Ενημερώσεις, ενώ παρέχουν στους διαχειριστές συστήματος πρόσβαση σε μετρήσεις για τις αλληλεπιδράσεις ειδικά με τις συγκεκριμένες δημοσιεύσεις.

Με την επισήμανση μιας δημοσίευσης ως σημαντικής επισημαίνεται το σημαντικό περιεχόμενο. Οι δημοσιεύσεις που έχουν επισημανθεί ως σημαντικές εμφανίζονται πάνω πάνω στις Ενημερώσεις για όλα τα μέλη της ομάδας.
Με τις καρφιτσωμένες δημοσιεύσεις μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι οι ενημερώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα θα παραμένουν στην κορυφή της ομάδας. Δεδομένου ότι οι καρφιτσωμένες δημοσιεύσεις κοινοποιούνται στην κορυφή μιας ομάδας και παραμένουν εκεί επ' αόριστον, συνήθως χρησιμοποιούνται για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον σκοπό της ομάδας. Μάθετε περισσότερα εδώ.
Με την προώθηση ενός χρήστη στην κορυφή των Ενημερώσεων, όλες οι δημοσιεύσεις του συγκεκριμένου χρήστη εμφανίζονται πάνω πάνω στις Ενημερώσεις για όλους τους υπαλλήλους. Η επιλογή αυτή συνήθως χρησιμοποιείται από ανώτατα διοικητικά στελέχη και άλλους λογαριασμούς που απαιτούν σημαντική απήχηση. Μάθετε περισσότερα εδώ.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Η διαχείριση των σημαντικών δημοσιεύσεων μπορεί να γίνει από τους διαχειριστές συστήματος, τους συντονιστές περιεχομένου και τα άτομα με προσαρμοσμένους ρόλους διαχειριστή που έχουν δικαίωμα να επισημαίνουν τις δημοσιεύσεις ως σημαντικές. Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Advanced και του Workplace Enterprise.
Όταν κάποιος διαχειριστής συστήματος ή συντονιστής περιεχομένου επισημαίνει μια δημοσίευση ως σημαντική:
Οι διαχειριστές και οι συντονιστές, καθώς και τα άλλα άτομα που έχουν το δικαίωμα να επισημαίνουν δημοσιεύσεις ως σημαντικές, μπορούν επίσης να στείλουν σε όλα τα μέλη της ομάδας μια ειδοποίηση μέσω email.
Δημιουργία σημαντικής δημοσίευσης
Για να επισημάνετε μια δημοσίευση ως σημαντική:
 1. Πατήστε στη δημοσίευση και επιλέξτε Επισήμανση ως σημαντική.
 2. Επιλέξτε για πόσες ημέρες θέλετε να εμφανίζεται η δημοσίευση στο πάνω μέρος των Ενημερώσεων (μπορείτε να επιλέξετε από 1 έως 7 ημέρες).
 3. Επιλέξτε ποιο κουμπί προτροπής θέλετε να εμφανίζεται με τη δημοσίευση.
 4. Επιλέξτε αν θέλετε να σταλεί ειδοποίηση μέσω email σε όλα τα μέλη της ομάδας.
 5. Πατήστε Επιβεβαίωση.
Οι σημαντικές δημοσιεύσεις εμφανίζονται πάνω πάνω τόσο στην ομάδα όσο και στις Ενημερώσεις για όλα τα μέλη της ομάδας:
 • Μέχρι να περάσει το χρονικό διάστημα που έχει επιλέξει ο διαχειριστής.
 • Μέχρι το εκάστοτε μέλος της ομάδας να πατήσει το κουμπί προτροπής Την έχω διαβάσει, Απόρριψη ή Τέλος.
Αν επισημανθούν ως σημαντικές πολλές δημοσιεύσεις, τότε εμφανίζεται πρώτα η πιο πρόσφατη δημοσίευση.
Το άτομο που επισήμανε αρχικά τη δημοσίευση ως σημαντική έχει επίσης την επιλογή να στείλει περαιτέρω ειδοποιήσεις.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Advanced και του Workplace Enterprise.
Οι δημοσιεύσεις μπορούν να επισημανθούν ως σημαντικές για έως 7 ημέρες. Ως ημέρα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 24 ωρών και όχι μία ημερολογιακή ημέρα.
Για να αφαιρέσετε μια σημαντική δημοσίευση από την κορυφή των Ενημερώσεων νωρίτερα από το αρχικό διάστημα που είχατε ορίσει:
 1. Πηγαίνετε στον Πίνακα διαχείρισης.
 2. Πατήστε Αναφορές > Περιεχόμενο.
 3. Στην ενότητα Σημαντικές δημοσιεύσεις, πατήστε Προβολή δημοσίευσης στη δημοσίευση που θέλετε.
 4. Πατήστε Κατάργηση προτεραιότητας δημοσίευσης από το αναπτυσσόμενο μενού της δημοσίευσης.
Σημείωση: Οι χρήστες μπορούν να επισημάνουν ως διαβασμένη μια σημαντική δημοσίευση για να την αφαιρέσουν από τις Ενημερώσεις τους νωρίτερα από την ημερομηνία λήξης που έχει ορίσει ο διαχειριστής.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μπορείτε να προσθέσετε τα ηγετικά στελέχη ή άλλα στελέχη της εταιρείας στην κορυφή των Ενημερώσεων, ώστε οι δημοσιεύσεις τους να εμφανίζονται πρώτες.
Για να κάνετε τις δημοσιεύσεις ενός υπαλλήλου να εμφανίζονται στην κορυφή των Ενημερώσεων:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω δεξιά στο Workplace.
 2. Πατήστε Άτομα.
 3. Πατήστε δίπλα στην επιλογή Επεξεργασία [αριθμός] ατόμων πάνω πάνω στη σελίδα και επιλέξτε Προώθηση δημοσιεύσεων στις Ενημερώσεις.
 4. Γράψτε το όνομα ή τη διεύθυνση email του υπαλλήλου του οποίου θέλετε να εμφανίζονται πρώτες οι δημοσιεύσεις και πατήστε Προσθήκη.
 5. Πατήστε Τέλος.
Σημείωση: Για να προσθέσετε έναν υπάλληλο στην κορυφή των Ενημερώσεων, πρέπει να είστε διαχειριστής.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Advanced και του Workplace Enterprise.
Όταν μια δημοσίευση επισημαίνεται ως σημαντική, οι χρήστες λαμβάνουν μια ειδοποίηση, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων που έχουν ορίσει.
Επιπλέον, οι διαχειριστές μπορούν να επιλέξουν να στείλουν μια ειδοποίηση email. Σε αυτή την περίπτωση, η ειδοποίηση email θα παραδοθεί σε κάθε μέλος της ομάδας, ακόμα και αν κάποιος έχει επιλέξει να μην λαμβάνει ειδοποιήσεις μέσω email.
Αποστολή επιπλέον ειδοποιήσεων
Ο διαχειριστής ή ο συντονιστής περιεχομένου που επισήμανε αρχικά τη δημοσίευση ως σημαντική έχει τη δυνατότητα να στείλει περαιτέρω ειδοποιήσεις οποιαδήποτε στιγμή.
Για να στείλετε επιπλέον ειδοποιήσεις:
 1. Πηγαίνετε στην ομάδα στην οποία έγινε η σημαντική δημοσίευση.
 2. Πατήστε Ειδοποίηση κάτω από τη δημοσίευση.
 3. Επιλέξτε αν θέλετε να στείλετε την ειδοποίηση στα Άτομα που δεν έχουν δει τη δημοσίευσή σας ή στα Άτομα που δεν έχουν πατήσει το κουμπί στη δημοσίευσή σας.
 4. Επιλέξτε επίσης αν θέλετε να στείλετε στο επιλεγμένο κοινό μια ειδοποίηση μέσω email.
 5. Πατήστε Αποστολή.
Μόνο ο διαχειριστής, ο συντονιστής περιεχομένου ή ο χρήστης με προσαρμοσμένα δικαιώματα που επισήμανε αρχικά τη δημοσίευση ως σημαντική μπορεί να στείλει περαιτέρω ειδοποιήσεις.
Δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των φορών που μπορείτε να στείλετε ειδοποιήσεις. Ωστόσο, η επιλογή ειδοποίησης δεν θα είναι πια διαθέσιμη από τη στιγμή που θα έχουν δει τη δημοσίευσή σας όλα τα μέλη της ομάδας σας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Advanced
Δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των δημοσιεύσεων που μπορείτε να ορίσετε ταυτόχρονα ως σημαντικές. Η πιο πρόσφατη σημαντική δημοσίευση θα εμφανίζεται πάνω πάνω στις Ενημερώσεις σας. Αφού προβληθεί η συγκεκριμένη δημοσίευση, θα εμφανιστεί η επόμενη σημαντική δημοσίευση. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε να δείτε όλες τις σημαντικές δημοσιεύσεις.
Σημείωση: Μπορείτε να μειώσετε τον αριθμό των σημαντικών δημοσιεύσεων στις Ενημερώσεις μέσω της ενέργειας "Την έχω διαβάσει".
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το άρθρο αυτό ισχύει μόνο για διαχειριστές στο Workplace.
Για να δείτε την απόδοση των δημοσιεύσεων που επισημαίνετε ως σημαντικές:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace και έπειτα πατήστε Σημαντικές δημοσιεύσεις.
 2. Βρείτε τη δημοσίευση που θέλετε να δείτε στις ενότητες Ενεργές ή Προηγούμενες στη δεξιά πλευρά.
Μπορείτε να δείτε μετρήσεις για τις ενεργές και τις παλιότερες σημαντικές δημοσιεύσεις, όπως τα εξής:
 • Προβλήθηκαν από
 • Επισημάνθηκαν ως αναγνωσμένες
 • Σχόλια
 • Αντιδράσεις
 • Ποιος επισήμανε την εκάστοτε δημοσίευση ως σημαντική
 • Ημερομηνία δημιουργίας προώθησης
 • Ημερομηνία λήξης προώθησης
 • Δυνατότητα τερματισμού προωθήσεων
Μπορείτε επίσης να πατήσετε για να δείτε τη δημοσίευση ή να εξαγάγετε τις μετρήσεις σε ένα υπολογιστικό φύλλο.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το άρθρο αυτό ισχύει μόνο για διαχειριστές στο Workplace Essential και το Workplace Advanced. Για να έχετε πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να είστε διαχειριστής και να έχετε συνδεθεί στο Workplace από τον υπολογιστή σας.
Για να προωθήσετε τις δημοσιεύσεις χρονολογίου κάποιου στην κορυφή των Ενημερώσεων της κοινότητάς σας:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στην αρχική σελίδα.
 2. Πατήστε Άτομα.
 3. Πατήστε δίπλα στο όνομα του ατόμου του οποίου τις δημοσιεύσεις θέλετε να προωθήσετε.
 4. Επιλέξτε Προώθηση δημοσιεύσεων στις Ενημερώσεις.
Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να κάνετε τις δημοσιεύσεις μιας ομάδας να εμφανίζονται στην κορυφή των Ενημερώσεων κάποιου.
Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε την προώθηση των δημοσιεύσεων κάποιου, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα και επιλέξτε Απενεργοποίηση προώθησης δημοσιεύσεων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;