Αν συνδέσω μια ομάδα του Workplace με μια άλλη, η σύνδεση εμφανίζεται στην ενότητα "Προτάσεις από τους διαχειριστές" και των δύο ομάδων;

Όχι, αλλά από τη στιγμή που θα κάνετε μια πρόταση σε μια ομάδα, μπορείτε να ανταποδώσετε την πρόταση στην αρχική ομάδα. Η αρχική ομάδα προτείνει τη νέα ομάδα, η οποία με τη σειρά της προτείνει την αρχική ομάδα.
Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο διαχείρισης ομάδων στο Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;