Τεχνικές ερωτήσεις

Μάθετε περισσότερα για το άνοιγμα αρχείων σε μορφή .srt στο Workplace και ανακαλύψτε πόσο εύρος ζώνης χρησιμοποιεί ένα live βίντεο στο Workplace.
Αντιμετώπιση προβλημάτων