Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Μπορείτε να κοινοποιείτε δημοσιεύσεις σε ομάδες στο Workplace ή να τις κοινοποιείτε απευθείας στο δικό σας προφίλ. Συνεργαστείτε με τους συναδέλφους σας και επιλέξτε μορφές δημοσιεύσεων, όπως δημοσκοπήσεις, αρχεία, φωτογραφίες, δημοσιεύσεις επιτευγμάτων, κοινοποιήσεις παρουσίας, λίστες ελέγχου και εκδηλώσεις.
Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε τα εξής: