ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δημοσιεύσεις

Μπορείτε να κοινοποιείτε δημοσιεύσεις σε ομάδες στο Workplace ή να τις κάνετε απευθείας στο δικό σας προφίλ. Συνεργαστείτε με τους συναδέλφους σας και επιλέξτε μορφές δημοσίευσης, όπως δημοσκοπήσεις, αρχεία, φωτογραφίες, δημοσιεύσεις επιτευγμάτων, κοινοποιήσεις παρουσίας, λίστες ελέγχου και εκδηλώσεις.

Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;